Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

BBZ Rijnmond

BBZ Rijnmond is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met (het vermoeden van) een DSM-stoornis. Hierbij kan gedacht worden aan personen met stemmings-of angstproblemen, ADHD of een autismespectrumstoornis.

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid streeft BBZ Rijnmond ernaar bij te dragen aan het welbevinden van haar cliënten en de kwaliteit van hun leven. Binnen haar keten van zorgpartners verleent BBZ Rijnmond op transparante en integere wijze kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij snelheid en effectiviteit hoog in het vaandel staan. Er is bij BBZ Rijnmond geen sprake van een wachtlijst en er wordt gestreefd naar korte aanmeldprocedures.

Het is de visie van BBZ Rijnmond om de doelgroep beter te bedienen middels het leveren van geïntegreerde totaalzorg. Om deze reden werkt BBZ Rijnmond samen met Coach-Point (instelling voor specialistische begeleiding), waardoor behandeling en begeleiding samen komen. Op deze manier kan in de praktijk en in de thuissituatie geoefend worden met de methodieken die tijdens de behandeling aan bod komen.

BBZ Rijnmond valt onder de Generalistische Basis GGZ. Binnen de Basis GGZ worden bepaalde zorgpakketten vergoed vanuit de gemeente (bij jeugd) of vanuit de zorgverzekeraar (bij volwassenen).

 

Folders/flyers en/of directe linken van producten BBZ Rijnmond
Diagnostiek Intelligentie onderzoek

Behandeling

 

Update: 5 december 2017