Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
Naar agenda
Wat/Wie:Gedragsdeskundige, teamleider, begeleiders
Data & locatie: 27 november (13:00 - 15:00)

Onbekend

Thema:Heb jij een casus die je intersectoraal en multidisciplinair wil bespreken?

 

 

Casusbespreking  
Doel

Het doel van de casuïstiek bespreking is om aan de hand van een interactieve casusbespreking onderwerpen aan de orde te laten komen. Door de opzet is het mogelijk om kennis uit te wisselen tussen de verschillende disciplines en sectoren.

 

 Programma

13.00  Welkom en voorstellen

13.15  Bespreking casus volgens de incidentmethode

14.30  Afronding casus

14.45  Evalueren casuïstiek bespreking

15.15  Einde

Deelnemers
  • Vier Leden van het adviesteam vanuit de GGZ, zorg voor verstandelijke beperking, MEE en CCE.

  • Vier/zes gedragsdeskundigen, consulenten of andere functies die interesse hebben in deze casus. 
Aanmelden

Stuur een mail naar de coördinator van het Autismenetwerk ZHZ.

 

Meer lezen?

Adviesteam heeft meerwaarde.

 

Doel en meerwaarde casuïstiek bespreking
Meerwaarde op één of meer van de volgende punten;

1. Voor leden adviesteam:

Expertiseontwikkeling en binding van de leden van het adviesteam. Dit om de vragen vanuit het netwerk te (kunnen blijven) beantwoorden;

2. Voor professionals van de aangesloten organisaties:

Reflectie op het eigen handelen en leren van elkaar. Binnen deze doelstelling kunnen de accenten per bijeenkomst verschillen naar de volgende subdoelen:

  • - het uitwisselen van inzichten;
  • - het benoemen van individuele leerpunten;
  • - het vertalen van leerpunten naar verbeteringen in het handelen.

 

3. Signaleringsfunctie voor hiaten in zorg en onderwijs