Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Ons verhaal


‘Elkaar kennen en weten te vinden in de regio’

 

daar staan deelnemers van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid voor. 

 

Door de bomen het bos zien.....

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid zorgt dat professionals én ervaringsdeskundigen de bomen in het bos zien.

 • Het netwerk is een platform waar professionals en ervaringsdeskundigen elkaar ontmoeten en (in)formeel contact hebben. Zij ontmoeten (nieuwe) mensen uit verschillende disciplines en verschillende domeinen.
 • De professional kan (h)erkenning vinden waar hij mee bezig is, kennis brengen en halen.
 • Ook krijgt hij/zij een gezicht bij het aanbod in de regio. Bij elke bijeenkomst ontstaan er afspraken en/of heeft de professional inspiratie gekregen.
 • Door de verbinding in het platform/netwerk weten professionals wat er speelt en wat nodig is.

Door deel te nemen aan het netwerk kan de professional of de ervaringsdeskundige mensen met autisme de juiste zorg en ondersteuning adviseren/bieden --> ‘De bomen in het bos laten zien’.

De aangesloten organisaties:

 • laten zien actief mee te werken aan het verbeteren van de zorg, ondersteuning en onderwijs voor mensen met autisme;
 • dragen bij aan samenwerking;
 • leren van elkaars expertise;
 • zoeken mogelijkheden om elkaars initiatieven te versterken;
 • houden elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen;
 • vergroten de zichtbaarheid van producten en diensten

Dit doen organisaties door….

 • deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en bijeenkomsten sleutelfiguren;
 • een actieve rol te nemen in voorbereiding van deze bijeenkomsten;
 • een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief, sociale media;
 • een coördinator beschikbaar te stellen die inspireert en faciliteert  en verhalende terugblikken schrijft;
 • bij alle activiteiten een ervaringsdeskundige uit te nodigen