Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Citykids sluit aan bij het Autismenetwerk ZHZ

CityKids is een Medische Kindzorg instelling die zorg biedt aan kinderen met een verpleegkundige zorg vraag en/of ontwikkelingsgerichte zorgvraag.

Deze zorg wordt geboden binnen het verpleegkundig kinderdagverblijf en binnen het Kinderdagcentrum (KDC) op verschillende locatie in Rotterdam en Den Haag. Tevens biedt CityKids ambulante zorgverlening.

Veilige omgeving

Binnen het kinderdagcentrum van CityKids krijgen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar behandeling in groepsverband. De kinderen zijn bekend met een stoornis binnen het autisme spectrum, een (complexe) lichamelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/ of een (ernstige) ontwikkelingsstoornis. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige omgeving, waar met behulp van een duidelijke structuur gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van het kind.
Het behandelplan wordt in overleg met ouders opgesteld door de orthopedagoog en samen met de pedagogen dagelijks tijdens het individuele dagprogramma bewaakt.

Behandelplan

Het behandelplan is een intregraal plan waarin door meerdere disciplines doelstellingen worden geformuleerd. Ook kunnen kinderen van het kinderdagcentrum dagdelen meedoen met verschillende activiteiten van het regulier kinderdagverblijf van Kids Wonderworld. Een absoluut kind gerichte oplossing die bijdraagt aan optimalisering van de ontwikkeling van het jonge kind.

ABA

Op de groepen wordt gewerkt met de methode ABA (Applied Behaviour Analyses). Deze methode is zeer geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar ook voor kinderen met ADHD, syndroom van Down of andere gedrags- of leerproblemen. ABA is een vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie. Bij behandeling volgens ABA worden de leerprincipes vanuit de experimentele gedragsanalyse toegepast in de praktijk.

Team

CityKids werkt uitsluitend met hoog opgeleid zorgprofessionals , ons team bestaat uit (ortho)pedagogen en kinderverpleegkundige en ambulante hulpverleners.

Aansluiten bij het Autismenetwerk ZHZ

CityKids sluit zich aan bij het autisme netwerk omdat zij grote meerwaarde ziet in de samenwerking en de verbinding met collega’s van andere organisaties. Samen kunnen wij ons hard maken om de beste zorg te bieden aan kinderen en volwassenen met autisme