Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Corona

Samenwerken rondom tips en signalen

Laatste nieuws

Pilot Levensloopbegeleiding - Enquete voor aangesloten organisaties Autismenetwerk ZHZ

24 april 2020
De landelijke pilot 'Levensloopbegeleiding' wil graag weten hoe de verschillende stakeholders aankijken tegen de pilot met het oog op de gewenste landelijke opschaling van de pilot in najaar 2020. Zo zijn de regionale Au…
Aanmelden maandelijkse nieuwsbrief:

Volg op Twitter

Marjan Boosten

Marjan Boosten is 'Ouder, ervaren en deskundig'

Voor Marjan is het netwerk de plek waar kennis en ervaringen elkaar kruisen. Marjan zegt expres kruisen en niet voorbijlopen - iets wat makkelijk gebeurd. Bij het netwerk vind ik een plek waar lotgenoten en professionals met elkaar kunnen en willen verbinden.

Ik kijk ernaar uit om met mijn verhaal andere mensen te mogen raken, herkenning te geven en om ouders en hulpverleners te helpen om elkaar te begrijpen!

Marian Hansen

Marian is gz-psycholoog bij Yulius Autisme en het Steunpunt Autisme MEE Rotterdam.

Voor Marian is het netwerk de plek om kennis en ervaring te delen. De diversiteit en de focus op leefgebieden maakt dat we van elkaar leren. Zo kunnen we de hulpverlening vanuit  levensloopvisie uitbreiden en beter onderbouwen. Netwerkbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en studiedagen vullen we samen in.

Gerdien van Wijk

Gerdien is Psychosociaal en Gedragstherapeut bij Deviaa.

Gerdien: "Voor mij betekent het netwerk een plaats waar ik mooie contacten kan opdoen met andere instanties, die zich ook inzetten voor mensen met een autismespectrumstoornis en diens omgeving. Ik ervaar het netwerk als inspirerend, ondersteunend en een middel om kennis te delen, te leren van elkaar en -indien die behoefte er is- gebruik te maken van elkaars expertise. Ik zit nog niet zo lang in het netwerk, heb zodoende nog geen concreet ‘gebruik gemaakt’ van mijn netwerk collega’s, maar voor bepaalde cliënt situaties zit het er zeker in dat dit in de toekomst een reële optie is. Een  mooie bijvangst is ook dat er -door in contact te zijn met elkaar- een mooie sociale kaart wordt opgebouwd waar uit geput kan worden".