Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Gemiva SVG groep

De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Wij helpen hen een zo goed en gewoon mogelijk bestaan te bereiken en te behouden.

Wij vinden daarbij het volgende belangrijk:

  • regie over je eigen leven;
  • een plek hebben voor jezelf, waar je je veilig en thuis voelt;
  • kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft;
  • je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving;
  • om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven tegenkomt.

Het gesprek
Ieder mens heeft andere mogelijkheden en beperkingen. Daarom werken we op veel verschillende manieren. Wij ondersteunen bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. We doen dat samen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners.

Wij beginnen ons werk altijd bij de vraag van de mensen die wij ondersteunen. We praten hierover met de zorgvrager en de mensen die voor hem belangrijk zijn. Samen spreken we af wat we gaan doen en hoe de ondersteuning eruit ziet. We bespreken regelmatig hoe dit gaat. Als het nodig is, passen we de afspraken aan.

Ervaring
Wij hebben veel ervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen met:

  • een lichamelijke beperking;
  • niet-aangeboren hersenletsel;
  • een ontwikkelingsachterstand;
  • een verstandelijke beperking of
  • (ernstige) meervoudige beperking.

Dat is ons specialisme. Al kunnen ook andere mensen een beroep doen op onze deskundigheid en faciliteiten. Schiet onze kennis en ervaring tekort? Dan vragen we hulp bij onze samenwerkingspartners.

Hoe doen we dat? We doen het samen
Samen maken we het verschil! Vanuit deze overtuiging doen we bij de Gemiva-SVG Groep ons werk. Wij kunnen ons werk alleen goed doen door samen te werken. Met de mensen die we ondersteunen en hun verwanten. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners.

Vanuit dit uitgangspunt koesteren wij de volgende waarden:

Gastvrij
Wie we in ons werk ook ontmoeten, we willen dat hij zich welkom voelt. We zetten ons optimaal voor de ander in. Wederzijds respect, waardering en professionaliteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Betrokken
We zijn betrokken bij de mensen die we ondersteunen, bij collega’s en bij belangrijke anderen.

Verantwoordelijk
We durven verantwoordelijkheid te nemen en te geven. We werken samen op basis van vertrouwen. We hechten eraan onze afspraken na te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan stellen we dat aan de orde. Waar nodig spreken we onszelf en de ander daarop aan.

Oplossingsgericht
We gaan in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is en wat moet gebeuren. We zoeken de dialoog en werken oplossingsgericht.

Meer weten over wie we zijn en waar we voor staan? Lees de volledige tekst van onze visie en waarden lezen  

Folders/flyers en/of directe linken van producten van Gemiva SVG Groep 
Ambulante begeleiding
Onderwijs
Dagbesteding
Arbeid
Woonbegeleiding
Logeren

 

Update: 2 oktober 2018