Adviesteam autismenetwerk ZHZ

Het adviesteam heeft de volgende activiteiten:

 1. Casuïstiek bespreken
 2. Denktank
 3. Expertisekaart van professionals en ervarings(des)kundigen
 4. Zichtbaarheid adviesteam vergroten en behouden

Casuïstiek bespreken

Doel
Het doorbreken van handelingsverlegenheid van de professional en het (weer) in beweging brengen van de ondersteuning, begeleiding en/of behandeling van de persoon met autisme (en/of zijn naasten).

Werkwijze

 • De professional neemt contact op met  Nel en in overleg besluiten zij of de casus in het adviesteam wordt ingebracht.
 • De casus wordt altijd anoniem ingebracht. De professional overlegt met betrokkene(n) dat de casus in het adviesteam wordt besproken.
 • De aanvrager vult het formulier met betrokkenen in (formulier ontvang je van de coördinator).
 • Een datum voor de bespreking wordt in onderling overleg gepland.
 • Er nemen minimaal 3 leden van het adviesteam deel aan de bespreking en mogelijk sluit een sleutelfiguur uit het autismenetwerk aan die specifieke kennis heeft.
 • De bespreking vindt online plaats.
 • Het bespreken van de casus gaat volgens de incidentmethode (kort uitleg casus, vragenronde, adviesronde, uitwisseling)

Frequentie
Er zijn geen vaste data en de freqentie hangt af van de aangemelde casuïstiek.

Samenstelling Adviesteam Autismenetwerk ZHZ

De leden van het adviesteam zijn:

CCE Peter van Lier
ASVZ Margreet Pereboom
ASVZ Antje Hiemstra
Gemiva SVG groep Leonie Verhulst
MEE Plus Caroline Lanser
MEE Rotterdam Rijnmond Mirjam van der Meer
Parnassia Ferry van der Starre
Yulius Annemiek van Manen
Yulius Tamara van Bochove

 

Wil jij ook onderdeel uitmaken van het adviesteam Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid of heb jij specifieke kennis die van toepassing kan zijn in situaties die (dreigen) vast te lopen dan kun je contact opnemen met Nel.

 


Denktank

Doel

 • Ondersteunen coördinator bij beantwoorden van vragen die bij het autismenetwerk binnenkomen
 • Trends uit deze vragen signaleren en bespreken of het gaat om onvoldoende informatie over betreffende onderwerp of onvoldoende (bekendheid over het) aanbod.

Werkwijze

 • Coördinator registreert de vragen in de monitor
 • Binnengekomen vragen beantwoord de coördinator zelf of zet zij uit binnen het adviesteam en/of sleutelfiguren die mogelijk een antwoord hebben op de vraag.
 • Ruim een week voor de bespreking ontvangen de leden het overzicht van de vragen.
 • In de bespreking worden de vragen doorgenomen en besloten welk onderwerp uitgewerkt moet worden (en door wie).
  Bijvoorbeeld: er zijn regelmatig vragen over sociale vaardigheidstraining. Dit is niet in iedere gemeente als aanbod aanwezig. Wat zijn alternatieven of wat kan iemand zelf daarin doen. De coördinator vraagt medewerkers van de verschillende MEE organisaties dit uit te werken. De informatie wordt vervolgens bij thema’s geplaats.

Frequentie
Eén keer per kwartaal komt het adviesteam bijeen.

Deelnemers
Zoveel mogelijk leden van het adviesteam (minimaal 3) en mogelijk op onderwerp uitgenodigde sleutelfiguren/professionals van aangesloten organisaties als er een onderwerp is waar specifieke kennis bij nodig is.

Data denktank Adviesteam Autismenetwerk ZHZ
8 april 2021 van  16.00-17.00
24 juni 2021 van 16.00-17.00
9 september van 16.00-17.00
25 november van 16.00 -17.00

 


Expertisekaart van professionals en ervarings(des)kundigen

In maart 2021 worden de sleutelfiguren benaderd en gevraagd welke specifieke kennis zij, hun collega’s of ervarings(des)kundigen hebben.
Dit onderwerp zal ook besproken worden in de bijeenkomst met de sleutelfiguren op 15 april 2021.

Heb jij specifieke kennis wat je wilt delen of voor benaderd mag worden dan kun je contact opnemen met Nel.


Zichtbaarheid adviesteam vergroten en behouden

Last but not least….. hoe zorgen we dat dit adviesteam bekend is bij de aangesloten organisaties van het netwerk?

Binnenkort meer hierover!

Heb jij ideeën?

Dan horen we dat graag.