Agenda

Bijeenkomsten en activiteiten in de regio

In de agenda vind je de verschillende activiteiten in de regio.

Het zijn activiteiten georganiseerd door:

  • Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid – bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, jaarlijkse themabijeenkomst en bijeenkomsten voor sleutelfiguren.
  • Mensen met autisme – bijvoorbeeld netwerkcafés of vrijetijd
  • Organisaties die aangesloten zijn bij het netwerk – bijvoorbeeld trainingen of workshops
  • Overig – landelijke activiteiten die voor de regio van belang zijn.

Het is helaas nog een lege agenda maar zodra het weer mag en kan zal deze agenda zich spoedig vullen met activiteiten in de regio.


Heb jij een activiteit in de regio en wil je deze hier geplaats hebben kan dat via contact.


 

Organisator

Voor wie

Regio

Soort activiteit

20 april
Tijd: 20.15 - 21.30
Stichting Welzijn Molenland organiseert digitale bijeenkomsten voor ouders uit Molenlanden en Vijfheerenlanden met elke keer een ander thema. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en vinden van herkenning bij andere ouders.
30 april 2021
Tijd: 19.30 -22.00
ChillAut - a time 4 us is een laagdrempelige en vooral gezellige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme.
18 mei
Tijd: 20.15-21.30
Stichting Welzijn Molenland organiseert digitale bijeenkomsten voor ouders uit Molenlanden en Vijfheerenlanden met elke keer een ander thema. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en vinden van herkenning bij andere ouders.
12 mei (tien bijeenkomsten)
Tijd: 9.30-11.30
Sociaal team Molenlanden organiseert vanaf woensdag 12 mei de ‘partnercursus autisme’. Inwoners uit gemeente Molenlanden en Vijfheerenlanden die (mogelijk) een partner hebben met autisme zijn van harte welkom.
17 mei 2021
Tijd: 12.00-14.00
Bij Mama Vita kunnen moeders elkaar ontmoeten, (h)erkenning vinden, kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Dit biedt een kans om elkaars veerkracht te vergroten.
18 mei
Tijd: 9.30 - 11.30
SamenSterk brengt ouders bij elkaar en biedt ondersteuning door middel van diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s
27 mei 2021
Tijd: 14.00-16.00
Kinderen/jongeren met autisme kunnen zich heel erg aangetrokken voelen tot games. Het is een hyperstimulerende activiteit waardoor de nodige problematiek kan ontstaan. Maar, gamen kan juist ook een erg belangrijke en nuttige functie hebben bij autisme. Zo kan gamen onder andere gebruikt worden voor het omgaan met en het verwerken van prikkels, en kunnen online vrienden de sociale vaardigheden verbeteren. In deze netwerkbijeenkomst wordt je stapsgewijs meegenomen in de wereld van gamen en autisme.
4 juni
Tijd: 9.45-11.00
Stichting Welzijn Molenland organiseert digitale bijeenkomsten voor ouders uit Molenlanden en Vijfheerenlanden met elke keer een ander thema. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en vinden van herkenning bij andere ouders.
7 juni 2021
Tijd: 14.30-16.30
Autisme en (problemen) met slapen. In deze netwerkbijeenkomst is er kennisdeling over het onderwerp slapen en welke mogelijke interventies en aanbod er is als er problemen zijn met slapen.
15 juni
Tijd: 20.12-21.30
Stichting Welzijn Molenland organiseert digitale bijeenkomsten voor ouders uit Molenlanden en Vijfheerenlanden met elke keer een ander thema. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en vinden van herkenning bij andere ouders.