Agenda

Bijeenkomsten en activiteiten in de regio

In de agenda vind je de verschillende activiteiten in de regio.

Het zijn activiteiten georganiseerd door:

  • Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid – bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, jaarlijkse themabijeenkomst en bijeenkomsten voor sleutelfiguren.
  • Mensen met autisme – bijvoorbeeld netwerkcafés of vrijetijd
  • Organisaties die aangesloten zijn bij het netwerk – bijvoorbeeld trainingen of workshops
  • Overig – landelijke activiteiten die voor de regio van belang zijn.

Het is helaas nog een lege agenda maar zodra het weer mag en kan zal deze agenda zich spoedig vullen met activiteiten in de regio.


Heb jij een activiteit in de regio en wil je deze hier geplaats hebben kan dat via contact.


 

Organisator

Voor wie

Regio

Soort activiteit

15 oktober
Tijd: 19.30 -22.00
ChillAut - a time 4 us is een laagdrempelige en vooral gezellige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme.
26 oktober
Tijd: 13.00-16.00
In deze bijeenkomst wisselen wisselen de deelnemers ervaring en kennis uit hoe samen te werken als iemand met autisme en verstandelijke beperking in een crisis dreigt te raken. Wanneer spreken we van een psychiatrische crisis en wanneer van emotioneel disbalans? Hoe zorg je dat je niet handelingsverlegen bent? Wat is belangrijk in de samenwerking tussen begeleider, behandelaar en manager?
28 oktober 2021
Tijd: 19.30-22.00 (inloggen vanaf 19.15)
NVA Delft organiseert op donderdag 28 oktober het webinar 'Autisme en werk'. Dit webinar is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over autisme in relatie tot werk.
1 november
Tijd: 12.00-14.00
Bij Mama Vita kunnen moeders elkaar ontmoeten, (h)erkenning vinden, kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Dit biedt een kans om elkaars veerkracht te vergroten.
2 november
Tijd: 9.30 - 11.30
SamenSterk brengt ouders bij elkaar en biedt ondersteuning door middel van diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s
Dinsdag 9 november
Tijd: 10.00 -12.30/13.00 (inloop vanaf 9.30)
Op 10 september 2021 is het 'Wereld Suïcide Preventie Dag'. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Openheid over suïcide(gedachten) is óók belangrijk voor mensen met autisme. Hoe doe je dat, meer openheid?
Maandag 15 november
Tijd: 13.00-17.00 (inloop 12.30)
'Autisme - Hoe herken je het bij meiden'