Coalities

Coalities zijn mensen uit verschillende organisaties die zich verbinden en kennisdeling rondom een onderwerp .

Actieve coalities

 

“Toewerken naar online of fysieke bijeenkomsten voor kennisdeling en netwerken rondom onderwerpen waarbij we onze krachten kunnen bundelen doet ook recht aan de inspanningen die er geweest zijn”.