Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Het vijfde convenant autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Vanaf februari 2018 is er door bestuurders en sleutelfiguren samen met de stuurgroep en de coördinator uitwisseling geweest over de inhoud van het convenant voor de volgende periode van drie jaar (2019-2021). Er zijn 38 organisaties die commitment toonden aan een nieuwe periode van het convenant.

De ster van kennisverspreidingSter Kleur

Via een sleutelfiguur is er contact gelegd met Irene Cecile Desiree van Zeventer. Irene Cecile heeft autisme en tekende voor ons de ‘ster van kennisverspreiding’ en gaf daarbij haar uitleg over het netwerk. De tekening heeft een prominente plek gekregen op de voorkant van het convenant. 

Ondertekenen

Alle bestuurders van de huidige aangesloten organisaties krijgen 23 mei 2018 het convenant ter ondertekening aangeboden.

PDF Convenant Autismenetwerk ZHZ 2019-2021

Aangesloten partijen

Commitment met het volgende convenant is één, het daadwerkelijk ondertekenen is de volgende stap. Toe nu toe (12 augustus) hebben de volgende 35 partijen ondertekend:

   
23 mei

MEE Rotterdam Rijnmond

23 mei MEE Plus
23 mei Autismecafe Dordrecht
24 mei Pameijer
24 mei CCE
25 mei Gemiva SVG groep
26 mei NVA ZH
28 mei Sjaloomzorg
29 mei Boba autismegroep
30 mei SWV Drechsteden
30 mei Citykids
30 mei Mama Vita
30 mei Deviaa
31 mei HiCare  Company Health Services
1 juni SWV Koers VO
1 juni Devlugtcoaching
4 juni KompAss
4 juni Coachpoint
4 juni Humanitas DMH
4 juni Syndion
5 juni MEE ZHN
5 juni Jados
13 juni Zorg andersom
14 juni Enver
19 juni Stichting Bloemfleur - Acato
19 juni 's Heerenloo rivierenland - auriga
19 juni Autismepraktijk Rotterdam
21 juni Praktisch Autisme
22 juni Middin
25 juni Koninklijke Aurisgroep
27 juni Kentalis
 5 juli ASVZ
 6 juli Yulius
 19 juli Zuidwester
 9 augustus Parnassia Groep (Lucertis en Antes)
   
  Nog ontvangen
  Eddee
  Orion
  Kummeling begeleiding
  Ouderplatform Zuid-Holland Zuid
   
   
   
   

 

 

Zorgkantoren

De zorgkantoren Zilveren Kruis, CZ, VGZ en DSW geven het volgende aan: “De zorgkantoren staan positief tegenover het bundelen van kennis en expertise rondom autisme over sectoren heen en het in samenwerking faciliteren/ondersteunen van cliënten, hun verwanten en medewerkers die met hen werken”.

De zorgkantoren hebben elk een contactpersoon die bekend is in het netwerk bij de coördinator en de sleutelfiguren.