Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Vermoeden van autisme

Herkenning, erkenning en samen doen
Autisme heeft invloed op alle terreinen van het leven. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de persoon met autisme zelf. Maar ook voor de omgeving van de persoon.

Belangrijk is herkenning, erkenning en samen doen.

Lees meer over autisme in 'Autisme in het kort' of bekijk het filmpje 'Wat is autisme?'' .

Met onderstaande organisaties kun je contact opnemen om over vermoeden van autisme te praten.

Meeplus MEE Plus Groep

MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.

MEE werkt met de werkwijze Sociale Netwerk Versterking (SNV). SNV richt zich op het samenwerken met het sociale netwerk van een volwassene, een kind of een gezin.

Ook geeft MEE gemeenten en organisaties inzicht in het werkveld, de wet- en regelgeving en de invloeden op het leven van en de omgang met iemand met een beperking. We reiken oplossingen aan, coördineren deze en we bouwen een duurzaam, informeel netwerk rondom deze mensen.

MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.

 

LEES MEER
Website MEE Plus
Pagina MEE Alblasserwaard-Vijfherenlanden
Pagina MEE Drechtsteden
Pagina MEE Zuid-Hollandse Eilanden
MEE RR MEE Rotterdam Rijnmond

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. MEE werkt voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Mensen die moeilijk leren of niet-aangeboren hersenletsel hebben, kunnen ook bij MEE terecht.

LEES MEER
Website MEE Rotterdam
Pagina MEE Rotterdam
MEE ZHN MEE ZHN (Vlaardingen, Schiedam en Maassluis)

MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. We hebben geen eigen zorgaanbod, maar geven informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u uiteindelijk zelf weer verder kunt. MEE is specialist in het werken voor mensen met:

  • een verstandelijke beperking
  • lichamelijke beperking
  • chronische ziekte
  • niet-aangeboren hersenletsel
  • een vorm van autisme

 

LEES MEER
Website MEE ZHN
Pagina MEE ZHN
Nva NVA ZH

De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. Door de NVA kunnen mensen met autisme en hun naasten zichzelf zijn en optimaal tot hun recht komen.

LEES MEER
Website NVA
Pagina NVA

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief NVH ZH juli 2018

Nieuwsbrief NVH ZH mei 2018

Nieuwsbrief NVA ZH regionaal februari 2018

Nieuwsbrief NVH ZH mei 2018

Special niewsbrief autisme week - activiteiten in  Zuid Holland

Nieuwsbrief NVA ZH februari 2018

Nieuwsbrief NVA ZH december

Nieuwsbrief landelijke september 2018

Nieuwsbrief NVH landelijk juli 2018

Nieuws brief NVA landelijk voorjaar 2018

Nieuwsbrief NVA landelijk maart 2018

Nieuwsbrief NVA landelijke december

Parnassiabavogroep Parnassiagroep - Sarr Autisme Rotterdam

Sarr Expertisecentrum Autisme staat voor optimale diagnostiek en behandeling.

Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van interventies en onderzoek om mensen met ASS en hun omgeving verder te helpen. Wij bieden mensen met ASS hulp bij het herstel van hun geestelijke gezondheid, van hun autonomie en verbondenheid. Ongeacht hun leeftijd of woonplaats. Zodat mensen met ASS zoveel mogelijk zelf en in balans met hun omgeving vorm kunnen geven aan hun eigen leven. Niet meer, of zo min mogelijk belemmerd door hun psychische problemen. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze patiënten en hun omgeving. We stellen ons op als partner. Allereerst voor de patiënt zelf. En voor iedereen die hem steun kan bieden, zoals familie en direct betrokkenen, huisartsen en andere professionals.

Het jeugd en volwassenen team werken nauw met elkaar samen. Beide zijn HKZ gecertificeerd en hebben de ambitie in november 2018 het keurmerk TopGGz te behalen.

 

LEES MEER
Website Sarr
Pagina Sarr
Yulius Autisme Yulius

Yulius Autisme biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving. Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Op het gebied van diagnostiek bieden we ook Second Opinions aan. Yulius Autisme wil, samen met haar ketenpartners, autisme op zo jong mogelijke leeftijd vaststellen. Jonge mensen ontwikkelen zich nog sterk. Autisme heeft een biologische oorzaak en is niet te genezen. Maar als je al vroeg weet dat je autisme hebt, kun je door de juiste behandeling te volgen heel goed met autisme leren leven. Onze behandelingen hebben altijd als doel de ontwikkeling te stimuleren zodat de mens met autisme zo zelfstandig mogelijk kan leven.

 

LEES MEER
Website Yulius
Pagina Yulius