Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van burgers en heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf. Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, cliëntondersteuning in de WMO en vluchtelingencentra.

Resultaten ervaringsdeskundigheid in het Autismenetwerk ZHZ

  1. Visie op ervaringsdeskundigheid
  2. Overeenstemming over definitie Ervaringsdeskundigheid
  3. Kennis delen over inzet van ervaringsdeskundigheid (good practices)

In 2018 is ervaringsdeskundigheid een onderwerp/speerpunt in het autismenetwerk.  De volgende onderwerpen wordt er kennis gedeeld:

  • Actualiteit en nieuws over ervaringsdeskundigheid
  • Pool van inzetbare ervaringsdeskundigen
  • Nieuwe good-practices vanuit organisaties.

 

Heb jij iets te delen over inzet van ervaringsdeskundigen of heb je vragen neem dan contact op met de coördinator van het Autismenetwerk ZHZ.

 

Visie

Het werken met ervaringsdeskundige is geen vinkje maar een vonk!

De achterliggende gedachte is dat een ervaringsdeskundige altijd gelijkwaardig wordt ingezet.

Overeenstemming begrippen

 
Individuele ervaringskennis

Iemand met ervaring in het leven met autisme die kan reflecteren over zijn/haar situatie

Collectieve ervaringskennis

Iemand met ervaring in het leven met autisme die kan reflecteren over zijn/haar situatie én situaties van andere personen met autisme

Ervaringsdeskundigheid Ervaringsdeskundigheid heb je door te reflecteren op je eigen ervaringen én die van anderen. Je kunt daaruit collectieve ervaringskennis filteren en deze aan anderen overdragen en/of anderen ondersteunen. Ook is het mogelijk dat je ervaringsdeskundigheid kan inzetten in (beleidsmatige) werkgroepen.
Ervaringswerker  
Vormen van ervaringsdeskundigheid •    mensen met autisme (verschillende uitingsvormen),
•    ouders van,
•    partners van,
•    broers/zussen van.