Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van burgers en heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf. Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, cliëntondersteuning in de WMO en vluchtelingencentra. 

Ervaringsdeskundigheid in autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

In 2018 is 'ervaringsdeskundigheid' een onderwerp geweest van een bijeenkomst van de sleutelfiguren van de aangesloten organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

Op de volgende onderdelen is de basis gelegd op welke onderdelen we kennis blijven delen en ontwikkelen:

  1. Visie op ervaringsdeskundigheid
  2. Begrippen - overeenstemming over definitie Ervaringsdeskundigheid
  3. Actualiteiten en tips
  4. Ervaringsdeskundige die als spreker of gesprekspartner zijn uit te nodigen
  5. Artikelen of blogs van ervaringsdeskundigen
Heb jij iets te delen over inzet van ervaringsdeskundigen of heb je vragen neem dan contact op met de coördinator van het Autismenetwerk ZHZ.