Vasthouden en loslaten… ontmoetingsgroep

Vasthouden en loslaten… ontmoetingsgroep

Datum: 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 20 november 2022
Tijd: 13.30-15.30
Locatie: Online MS teams

Deze nieuwe mantelzorg ontmoetingsgroep is bedoeld voor mensen die langdurig zorg dragen voor een naaste met een ziekte, beperking of aandoening. Er hoeft geen diagnose bekend te zijn.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzorgde met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een chronische ziekte, dementie, autisme of psychische kwetsbaarheid.

Ook al voelt zorgen voor de ander vanzelfsprekend, het kan soms intensief zijn. Tijdens zes bijeenkomsten krijgt u informatie over verschillende onderwerpen rondom het zorgen voor een ander en voor uzelf. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en onderling tips uit te wisselen en in gesprek te gaan met anderen.

​De cursus wordt gegeven door een sociaal werker en consulent mantelzorg uit het sociaal team. Door het uitwisselen van ervaringen met andere mantelzorgers leert u ook van elkaar.

Wanneer en waar
Data: 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 20 november 2022
Tijd: woensdagmiddag 13.30 – 15.30 uur
Locatie: Groeneweg 33, 4223 ME Hoornaar
Kosten: deelname is gratis
Trainers: Renée Wijnands & Yvonne Pijnenburg

Aanmelden:
Kan per email: info@welzijnmolenlanden.nl of telefonisch: 085 – 0066089.

Meer info?
Neem contact op met de het Steunpunt Mantelzorg op 085 – 00669089 elke werkdag tussen 9.00 en 16.30 uur.