Autminds - congres

Het thema 2021: Nèt anders 

9 en 10 oktober
Twee dagen van zaterdag 9 oktober 10:00 uur tot zondag 10 oktober  18:00.

Autminds is een evenement voor en door volwassenen met autisme. Autminds biedt een mix van ontspanning, educatie en (intellectuele) uitdaging. Mensen met autisme vormen de meerderheid van de sprekers, organisatoren en deelnemers. Op Autminds wordt niet over mensen met autisme gepraat, maar door hen en met hen. Over datgene wat zij belangrijk vinden, datgene wat elders geen of te weinig aandacht krijgt.

Thema: Net anders
Het overkomt alles en iedereen: iets of iemand vergelijken met wat je kent en dan in een hokje plaatsen. Eenvoudig omdat hij, ze, zij of hèt daarmee gemakkelijker begrepen wordt. Maar meestal is het eigenlijk nèt anders. Op welke gebieden maken we nèt iets anders mee, zijn we nèt iets anders, gaan we er nèt anders mee om, met nèt andere gevolgen?

Nèt anders biedt een andere manier om naar onszelf en onze omgeving te kijken, en om aan anderen te vertellen waar hokjes hinderen en helpen.
Het thema en de voorbeelden zijn bedoeld sprekers te inspireren en om een zekere samenhang in het programma te bevorderen. Het thema is niet bedoeld om je te beperken, dus voel je vooral vrij om er creatief mee om te gaan. Autminds nodigen iedereen uit om voorstellen te doen vanuit alle mogelijke invalshoeken en alle vormen. Zij hopen ook op activiteiten die creatief, in- en ontspannend van aard zijn. Voorstellen die binnen het thema passen, krijgen voorrang. Zo ook bijdragen met een wetenschappelijk karakter (eigen werk of het behandelen van andermans werk). Zij hopen ook voorstellen te krijgen die de deelnemers van Autminds met elkaar in verbinding brengt.

Wanneer
Dit jaar wordt het Autminds congres gehouden in het weekend van 9 – 10 oktober. Gedurende twee dagen zullen de lezingen en workshops (online) achter elkaar gehouden. Kaartjes kosten tussen de tien en vijftien euro voor het hele weekend.

Informatie