Informatieavond en uitwisselen ervaringen tussen ouders van meisjes (0-5) met autisme

Informeren en uitwisselen ervaringen

Datum: 23 juni 2022
Tijd: 19.30-21.00 (inloop vanaf 19.00)
Locatie: STC - Lloydstraat 300 in Rotterdam

Vroegtijdige signalering van (kenmerken) autisme bij meisjes is van groot belang. Er kan dan gericht hulp geboden worden en de ontwikkeling gestimuleerd. Er is steeds meer kennis in artikelen en literatuur over Vroegsignalering bij meisjes. Het autismenetwerk Zuid Holland Zuid heeft deze kennis gebundeld in een factsheet.  Een factsheet voor ouders en betrokkenen zodat zij alert zijn op kenmerken bij meisjes die kunnen wijzen op autisme. Deze factsheet kan helpen om in gesprek te gaan met huisarts, wijkteam of jeugdarts.

Tijdens deze avond geven Janne, Leonie en Juliet informatie over het herkennen en erkennen van autisme bij jonge meisjes.
Daarna gaan zij met de ouders in gesprek en horen graag:

  • Welke kennis en ervaring ouders hebben over autisme bij meisjes
  • Waar ouders tegenaan lopen en natuurlijk ook wat goed gaat.
  • Welke behoefte er is bij ouders aan uitwisseling met andere ouders en/of verkrijgen van informatie over autisme bij meisjes.

Aanmelden: Via het digitale aanmeldingsformulier.

Lees meer: www.autismenetwerkzhz.nl/thema/meisjes/

Meer informatie: u contact opnemen met nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl


Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid – in samenwerking met en bijdrage door:

  • Janne Diepstraten (Enver),
  • Juliet Asmoredjo (Enver),
  • Leonie Verhulst (Gemiva- SVG groep),
  • De Poli Jonge Kind Yulius
  • Nel Hofman (Autismenetwerk ZHZ)

Download FLYER om te delen met ouders