Preventief samenwerken GGZ en VB

26 oktober
13.00-16.00

Locatie: Landvast, haven 4 in Alblasserdam

Terugblik bijeenkomst 2019
In 2019 zijn in het autismenetwerk ZHZ de organisaties die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bijeen gekomen. Zij hebben kennis en ervaringen gedeeld rondom de handelingsverlegenheid die kan ontstaan in de samenwerking tussen de GGZ en de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. In deze bijeenkomst is opgehaald wat niet werkt, wat wel werkt en hoe een vervolg te geven aan deze bijeenkomst (PDF – Samenvatting uitkomsten).

Vervolg – hoe verder met dit thema
Caroline Ligtendag (Sjaloom Zorg)  en Nel Hofman namen het initiatief om samen met een coalitie te sparren hoe een programma samen te stellen voor een vervolgbijeenkomst.  De coalitie bestaat uit professionals van Gemiva SVG Groep, ASVZ, Sjaloom Zorg,  Antes (Parnassia), Zuidwester en Syndion.

Na diverse gesprekken vindt de coalitie de volgende thema’s belangrijk:

 • Wanneer spreken we van een psychiatrische crisis en wanneer van emotioneel disbalans?
 • Hoe zorg je dat je niet handelingsverlegen bent/wordt?
 • Wat is belangrijk in de samenwerking tussen begeleider, behandelaar en manager?

Daarnaast vind zij het van belang dat aan deze bijeenkomst een drietal afgevaardigden van een organisatie deelnemen: de begeleider(s), de gedragsdeskundige en de manager.

Concept programma

 1. Welkom en inleiding
  • Korte terugkoppeling bijeenkomst 2019
 2. Spreker behandelt de volgende onderwerpen:
  • Als behandelaar investeren in contact met PB-ers met als doel: begeleiders in hun kracht te zetten en minder handelingsverlegen maken
  • Kennis psychiatrische crisis versus emotioneel in disbalans
  • Systemisch kijken
 3. Presenteren van bestaande initiatieven
  • Expertiseteams Antes
  • Crisisondersteuningsteams
 4. Casus 
  • Cliënt, begeleider, behandelaars vertellen hoe zij samen hebben gewerkt en wat het resultaat hiervan is gewees
 5. Afsluiting

Deelnemers
In eerste instantie zijn alleen de teams (gedragsdeskundige, begeleider  en manager) van de aangesloten organisaties aanwezig. Is jouw organisatie nog niet benaderd of heb je interesse in deze bijeenkomst dan kun je contact opnemen met Nel Hofman.