Samen Sterk

18 mei
9.30 - 11.30

Thema 13 april – nog onbekend
Stefanie de Vries en Anke-Elze de Jong Rietstap trekken de kar van Samen Sterk in Papendrecht.
Door hun persoonlijke ervaring en kennis weten zij als geen ander wat nodig is in de zoektocht van ouders naar goede hulp, zorg, ondersteuning en onderwijs. Zij snappen ouders en hebben aan een half woord genoeg. De ochtend geven we samen vorm aan de hand van kennis(maken), ervaringen en tips en trucs uit de groep.

Locatie – Online
Vanwege corona zal ook de tweede ontmoeting online zijn.

Aanmelden noodzakelijk
Dit kan door een mailtje te sturen naar samensterk @ ouderszhz.nl

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. We hopen je online te ontmoeten!


Wat is SamenSterk?
SamenSterk biedt een netwerk voor ouders van kinderen met een psychische kwetsbaarheid.
SamenSterk brengt ouders bij elkaar en biedt ondersteuning door middel van diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s. Voor meer informatie? Ga naar www.ouderszhz.nl

Wat kun je verwachten?
Bij SamenSterk kun je elkaar ontmoeten, (h)erkenning vinden, kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Dit biedt een kans om elkaars veerkracht te vergroten.

Begrip
Ouders stuiten regelmatig op onbegrip in hun omgeving. Als ouders kun je van elkaar leren, samen opkomen voor je kinderen en weten dat je niet de enige bent.
Bij SamenSterk onderzoek je met moeders hoe je, samen met je omgeving, je kind(eren) zo goed mogelijk kunt begeleiden.

Ouders
Met ouders van kinderen met een psychische kwetsbaarheid bedoelen we ook stiefouders, pleegouders, grootouders, verzorgers en naasten


Data 2021

Dinsdagochtenden 2021 van 9:30 tot 11:30 uur:

  • 8 juni
  • 6 juli
  • 7 september
  • 5 oktober
  • 2 november
  • 7 december

Organisator : aangesloten organisatie Ouderplatform Zuid-Holland Zuid
Voor wie: naasten van mensen met autisme (ouders)
Regio: Drechtsteden – Papendrecht
Soort activiteit: Kennis en netwerkbijeenkomst