Suïcidaliteit bij jongeren met autisme

Netwerkbijeenkomst - delen van kennis en ervaring

Datum: Dinsdag 13 september 2022
Tijd: 10.00-13.00
Locatie: Landvast - Haven 4 - Alblasserdam

Op 10 september 2022 is het ‘Wereld Suïcide Preventie Dag’. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Openheid over suïcide(gedachten) is óók belangrijk voor mensen met autisme.  Hoe doe je dat, meer openheid?
Met deze vraag organiseert het autismenetwerk een netwerkbijeenkomst.

 

Bram Sizoo (psychiater bij Dimence): ‘Er lijkt inderdaad sprake van een verhoogde kans op suïcides, suïcidepogingen en suïcidale ideaties (denken over suïcide zonder dat je een poging doet).

Dat zijn dus eigenlijk drie verschillende dingen die in elkaar kunnen overgaan, maar die niet hetzelfde zijn”.  (Bron: NVA)

Inhoud bijeenkomst
Wat weten we over suïcidaliteit bij jongeren met autisme? Wat zijn eerste signalen? Wat zijn mogelijke oorzaken? Is er een verschil tussen jongens een meisjes? Hoe ziet de eerste behandeling er uit? Hoe betrek je de ouders?

Met deze onderwerpen gaan sprekers, ervaringsdeskundigen en deelnemers  kennis delen: theorie, ervaringskennis en voorbeelden.

Resultaat bijeenkomst

 • Inzicht in oorzaken en signalen suïcidaliteit bij jongeren met autisme
 • Kennis hoe te handelen bij signalen
 • Uitwisseling van mogelijke interventies en aanbod

Sprekers

 • Pety So: kinder- en jeugdpsychiater, opleider aandachtsgebied kind en jeugd, Spoedpoli Youz
 • Ferry van der Starre, SPV, aanmeldcoördinator Spoedpoli Youz, kinder en jeugdpsychiatrie
 • Arianne Slot, Systeemtherapeut
 • Ervarings(des)kundigen in samenwerking met Caroline Lanser (MEE Plus)

Locatie
Landvast – Haven 4 – Alblasserdam
Voor deze locatie is een coronatoegangsbewijs nodig. Voor de meest actuele maatregelen zie Coronamaatregelen | Landvast

Deze bijeenkomst is bedoeld voor

Maximaal 50 deelnemers.


Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het digitale aanmeldformulier

Aanmelden is mogelijk tot …………….


Alvast meer lezen?

 1. Interview met Bram Sizoo (september 2019) NVA – ‘Erken dat het leven soms heel erg moeilijk is voor mensen met autisme’
 2. Factsheet Suïcidaliteit en autisme
  In de factsheet suïcidaliteit en autisme zet 113 in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de meest recente kennis op een rij. Ook staat er in deze factsheet wat je kan doen als je te maken krijgt met een persoon met autisme die aan zelfmoord denkt.
 3. Jongeren hebben behoefte aan contact en nabijheid bij suïcidaal gedrag – ZonMw
 4. Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij? Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus en ketenpartners. – ZonMw
 5. Kalenderboekje ‘Een stil gevecht’

Factsheet Suïcidaliteit en autisme | 113 Zelfmoordpreventie