Autisme - Hoe herken je het bij meiden

Autisme - Hoe herken je het bij meiden

Datum: Maandag 30 mei 2022
Tijd: 13.00-17.00 (inloop 12.30)
Locatie:

Locatie
Landvast – haven 4  – Alblasserdam

Online
Voor wie niet aanwezig kan zijn is het mogelijk via een Webinar link via MS teams als toehoorder aanwezig te zijn.  Graag ook aanmelden.

Programma 

Programma als PDF downloaden.

12.15 Inloop met koffie/thee en netwerken

Het is mogelijk om informatie vanuit jouw organisatie te delen door folders/informatie op tafels neer te leggen.  

 
13.00

 

Welkom en voorstellen dagvoorzitters

Janneke Pet en Petra van der Sluis – Dagvoorzitters 

Nel Hofman – Coördinator Autismenetwerk  

13.15

 

Factsheet Autisme bij meisjes 0-6 jaar

Door samenwerking in het autismenetwerk is in 2021 een factsheet voor ouders van meisjes 0-6 jaar gemaakt.
De factsheet kan ouders helpen om in gesprek te gaan met huisarts, wijkteam of jeugdarts.

Janne en Leonie vertellen hoe deze factsheet tot stand is gekomen: welke vragen en behoefte liggen hieronder en hoe nu verder met deze factsheet.

Janne Diepstraten – Jeugdzorgwerker (Enver)

 Leonie Verhulst – Gedragsdeskundige (Gemiva SVG Groep) 

13.30

 

 “We gooien geen knuffels weg maar kopen gewoon een grotere koffer

De zoektocht van een moeder naar een passende diagnose voor haar dochter (8 jaar) om daarmee handvatten te hebben om haar en haar omgeving voor te bereiden op haar toekomst.

Arlette – Moeder van Fabienne

 

14.00

 

 

Diagnostiek naar autisme bij meiden

Autisme bij meiden, hoe herken je dat? Zijn er verschillen in het diagnostische beeld van meiden met autisme en jongens met autisme? En zo ja, waar let je dan op?

Tijdens deze presentatie vertelt Anneke over de verschillen en overeenkomsten in diagnostiek naar autisme bij meiden en jongens. Zij betrekt hierbij haar klinische ervaring en de wetenschappelijke literatuur op dit onderwerp. Hierbij zal ook worden ingegaan op onderwerpen als prikkelverwerking en maskeren.

Anneke is betrokken bij de dagbehandeling ASS en comorbiditeit voor jongeren tussen de 12-18 jaar, een groep waar veel meiden met autisme worden behandeld.

Anneke Louwerse –  GZ-psycholoog i. o. tot Klinisch Psycholoog (Erasmus MC – Sophia en Yulius)

14.45  Pauze Netwerken en tijd voor informatie delen
15.15

 

 

 

Behandeling van meiden met autisme

Bij Sarr Autisme Rotterdam zien we de laatste jaren, met name in de groepsbehandelingen, in tegenstelling tot eerder, meer meisjes dan jongens met autisme. Veel meiden die voor behandeling bij de Sarr in zorg komen zijn pas recent/later gediagnosticeerd met autisme en dat betekent dat ze regelmatig al een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben. Dit heeft invloed op de behandeling die je kan inzetten, bijvoorbeeld meer gericht op persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling (wie ben ik en wie wil ik zijn), voelen en leren aangeven van grenzen en acceptatie van moeilijkheden. Daarnaast hebben meisjes met autisme vaak, naast een andere vragen in behandeling, ook andere begeleidingsbehoeften. Bij (eerder) goed functionerende meiden met autisme en hun omgeving is het vaak net wat meer zoeken waar de begeleiding mee kan helpen. Ook kan het lastiger accepteren zijn voor de jongere en haar ouders dat zoiets als begeleiding nodig is, maar indien een goede samenwerking kan worden gevonden kan dit veel meerwaarde hebben.

Kirsten behandelt en doet onderzoek naar behandeling bij jongeren en jongvolwassenen met autisme, met name gericht op comorbide problemen zoals somberheid en angst, persoonlijkheidsontwikkeling, identiteit en seksualiteit.

Kirsten Visser –  GZ-psycholoog en senior onderzoeker bij Sarr Autisme Rotterdam (Youz.

16.00

 

 

 

Paneldiscussie met de zaal- Wat nu?
Hoe geven we een vervolg aan (h)erkennen van autisme bij meisjes/meiden
Wat betekent die nu voor jouw werk? Of voor jou als meisje of moeder?  Wat is nog nodig aan kennisuitwisseling? Wat interventies zijn nodig? Hoe gaan jij hier een vervolg aan geven? Sprekers: Anneke, Kirsten, Leonie, Janne, Annemieke en Nel  

Vanuit ‘De Poli Jonge Kind Yulius’ sluiten Natasja en Evelien aan

 

16.30 Afronden en vooruitkijken
Wat neem jij mee en wat ga jij doen? En hoe deel jij dit in het netwerk?Nel Hofman – Coördinator Autismenetwerk 
16.45 Netwerken en tijd voor informatie delen 
17.30 Einde bijeenkomst

 


Deze bijeenkomst op locatie is bedoeld voor

Maximaal 100 deelnemers.

Online deelnemen is ook bedoeld voor

  • iedereen die geïnteresseerd is (wel aanmelden).

 


Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het digitale aanmeldformulier.