Drieluik - Autisme en vrouwen

Deel 1 - Autisme bij meisjes 0-12 jaar

15 november
13.00-17.00

Locatie
Landvast – haven 4  – Alblasserdam

Vooraankondiging

Op dit moment is de voorbereidingscommissie bezig met het programma en uitnodigen van sprekers voor de jaarlijkse themabijeenkomst van het autismenetwerk ZHZ.

Het thema voor de jaarlijkse themabijeenkomst is vrouwen.

In de voorbereidingscommissies kwamen veel ideeën naar voren voor sprekers en onderwerpen. Voldoende input en teveel voor één middag.

We maken er een drieluik van:

  1. meisjes,
  2. pubers/adolescent
  3. volwassenen.

We starten in 2021 met ‘Deel 1 – Meisjes 0-12 jaar’. 


Programma

Meer informatie volgt begin september


 

Aanmelden

Vanaf begin september