Grip op begrijpen: autisme en ernstig tot diep verstandelijke beperking

Cultuurhuis Garenspinnerij Cultuurhuis Garenspinnerij Turfsingel 34,, Gouda, Nederland

Autisme komt voor op alle verstandelijke niveaus, ook bij mensen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking. De combinatie van beide beperkingen maakt dat we vaak met de handen in het haar zitten. Waar we weten dat voor mensen met een autismespectrumstoornis voorspelbaarheid, verheldering en concrete communicatie belangrijk zijn, lopen we gezien de diepe verstandelijke beperking tegen de beperkingen aan van het begrijpen van onze communicatie. In deze cursus overlopen we op een heldere en concrete manier wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, zowel op vlak van communicatie als het aanbod van activiteiten. dit zowel voor leefgroepen als klassen.

€170