Autisme & trauma(verwerking)

Helmertheater Mediant (Enschede) of online Broekheurnering 1050, Enschede

Bij veel mensen met autisme (met een normale ontwikkeling en verstandelijk beperkt) is het niet altijd duidelijk of er bij huidige gedragsuitingen sprake is van (de gevolgen van) een traumatische ervaring en/of dat wat we autisme noemen. Niet alleen mensen met autisme hebben behoefte aan informatie, duidelijkheid en erkenning, ook hulpverleners lijken niet altijd voldoende kennis te hebben over trauma(verwerking). Met deze kennisbijeenkomst hoopt het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) kennis en ervaringen bij elkaar te brengen vanuit diverse perspectieven.

€125