Autisme en hoogsensiviteit

Online

Is hoogsensitiviteit hetzelfde als hooggevoeligheid, HSP? Mensen met autisme* (met een normale ontwikkeling en verstandelijk beperkt) herkennen zich vaak in aan aantal gedragskenmerken van hoogsensitiviteit. Wat zijn nu de overeenkomsten en verschillen? (Naasten van) mensen met autisme hebben behoefte aan informatie, duidelijkheid, erkenning en vooral verbinding. Hulpverleners hebben niet altijd voldoende kennis over hoogsensitiviteit en vinden dit soms lastig te onderscheiden van autisme. Met deze kennisbijeenkomst hoopt het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) kennis en ervaringen bij elkaar te brengen vanuit diverse perspectieven. Welke tools en kennis kun je aanreiken voor een betere verbinding, met wederzijds respect?