Autisme en hoogsensiviteit

Locatie:  Helmertheater Mediant (Enschede) of online

Blended AKO kennisbijeenkomst op 8 juni 2023

Op 8 juni 2023 organiseert het Autisme Kennisnetwerk Overijssel een kennisbijeenkomst over autisme en hoogsensitiviteit.

In het aanmeldformulier kun je aangeven of je in de zaal of online wil deelnemen. Kun je 8 juni niet deelnemen? Ook deze optie kun je aanvinken in het aanmeldformulier. Je krijgt na de bijeenkomst dan een terugkijk-link. Voor meer informatie: a.thissen@autismehulpverlening.nl

MELD JE HIER AAN VOOR DE BIJEENKOMST 

Hoogsensitiviteit, wat verstaan we hieronder?

Is hoogsensitiviteit hetzelfde als hooggevoeligheid, HSP? Mensen met autisme* (met een normale ontwikkeling en verstandelijk beperkt) herkennen zich vaak in aan aantal gedragskenmerken van hoogsensitiviteit. Wat zijn nu de overeenkomsten en verschillen? (Naasten van) mensen met autisme hebben behoefte aan informatie, duidelijkheid, erkenning en vooral verbinding. Hulpverleners hebben niet altijd voldoende kennis over hoogsensitiviteit en vinden dit soms lastig te onderscheiden van autisme. Met deze kennisbijeenkomst hoopt het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) kennis en ervaringen bij elkaar te brengen vanuit diverse perspectieven. Welke tools en kennis kun je aanreiken voor een betere verbinding, met wederzijds respect?

* Wij spreken in onze uitingen over ‘mensen met autisme’ en bijvoorbeeld niet over ‘autisten’. Het is altijd raadzaam om aan de persoon met autisme zelf te vragen waar de voorkeur naar uitgaat als je in gesprek bent met diegene. Wil hij/zij/die liever ‘autist’ worden genoemd? Respecteer dat dan.

Praktisch

Deze bijeenkomst is gratis voor (naasten van) mensen met autisme én gratis voor mensen die werkzaam zijn bij een organisatie, die lid is van het AKO.

Geen lid? Kosten:

  • € 125 voor (online) deelname aan deze bijeenkomst, inclusief accreditatie en terugkijk-link.
  • € 50 voor het ontvangen van een terugkijk-link (er is geen accreditatie mogelijk).

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Helmertheater in Enschede.

Accreditatie is aangevraagd bij SKJ, NVO/NIP, FGzPt, V&VN, het Registerplein en het Register Vaktherapie.

MELD JE HIER AAN VOOR DE BIJEENKOMST 


Over de sprekers

Annelies Spek

Annelies is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van deze groep. Hiernaast is ze voorzitter van de Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Mensen met autisme zijn vaak erg gevoelig voor prikkels. Hierdoor kan autisme en hoogsensitiviteit soms met elkaar verward worden. Welke gevoeligheid past nu precies bij autisme? Hoe kun je autisme onderscheiden van hoogsensitiviteit? Tijdens deze presentatie gaat Annelies hier verder op in en licht zij de laatste wetenschappelijke onderzoek ontwikkelingen toe. Daarnaast gaat Annelies in op wat er gebeurt in de dynamiek met de omgeving. Begrippen als sociale empathie, aflezen van anderen en (non verbale) communicatie komen aan de orde en als laatste zullen ook handreikingen worden gedaan voor de praktijk.

Céline Mollink

Céline is ervaringsdeskundige autisme en werkt als psycholoog bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence. Vanaf 2019 is zij ook een zelfstandig gecertificeerd Autismecoach bij AutismeKRACHT. Vanuit AutismeKRACHT biedt zij coaching (individueel en in groepsverband), adviesgesprekken, lezingen en trainingen.

Céline licht vandaag de aspecten, die door Annelies Spek zijn geïntroduceerd, vanuit haar eigen ervaringen toe. Ze neemt ons mee in haar leefwereld en gaat tevens in op hoe interoceptie (het van binnenuit opmerken van gedachten gevoelens en sensaties) en pijnbeleving bij haar werken.

Sasja Geurtse

Sasja is fysiotherapeut, Sensorische Integratie (SI) therapeut en GZ haptotherapeut. Zij werkt bij de Twentse Zorgcentra (DTZC), heeft tevens een eigen haptotherapiepraktijk en is als consulent verbonden aan het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Sasja deelt vandaag praktijkverhalen die zij opdoet tijdens het trainen, begeleiden en coachen van teams die werkzaam zijn met VG cliënten met meervoudige beperkingen en gedragsproblematiek. In het bijzonder gaat zij in op sensorische informatieverwerkingsproblematiek bij VG clienten met autisme en geeft zij tips en adviezen ter verbetering van het contact en verbinding met de omgeving.

Pepijn Gansevles

Pepijn is 32 jaar en woont in Enschede. Hij heeft ongeveer 28 jaar een indicatie voor autisme. Pepijn is sinds 2019 begonnen met zijn bedrijf Niet Normaal, waarmee hij actief is als autisme ervaringsdeskundige en als scenarioschrijver/filmproducent van theater, film en animatie. Ook is hij actief in de politiek vanuit de FNV Wajonggroep om aanpassingen in de wet Wajong te kunnen verwezenlijken en om de situatie van mensen met een beperking in de arbeidsmarkt te verbeteren.

Pepijn licht vandaag de aspecten, die door Annelies Spek zijn geïntroduceerd, vanuit zijn eigen ervaringen toe. Hij neemt ons mee in zijn leefwereld en licht toe hoe hij gegrond blijft terwijl hij ook energieën van anderen opmerkt en waarneemt.