Ondersteuning 18+/18- als er sprake is van autisme en (licht) verstandelijke beperking

Handelingsverlegenheid versus handelingsbekwaam en ouderperspectief

Pubers/jongvolwassen met Autisme en (L)VB vallen vaak in een gat van de zorg in de leeftijd van 16-22 jaar.
Ook voor ouders betekent deze periode een tijd van zorg/rouw en hebben behoefte aan ondersteuning.

Gedragsproblemen is één van de meest voorkomende beweegredenen om jeugdigen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijk beperking (VB) naar de GGZ of VB-sector te verwijzen. Het gedrag en het functioneren blijken vaak een accumulatie van somatische/biologische, psychologische en sociale factoren die één voor één geïdentificeerd moeten worden, maar waarin met name de interactie tussen de factoren bepalend is voor de aanpak. Hierin staat een multidisciplinaire, methodische aanpak bij de interpretatie van  gedrag centraal.

Programma

 • Theorie, praktische handvatten en ouderperspectief – Wietske Ester 
  Wietske is kinder- en jeugdpsychiater Sarr Autisme Rotterdam-Youz kinder- en jeugdpsychiatrie en presenteert het onderzoek naar de effectiviteit van de AVG combipoli bij de SARR. Naast theorie worden er praktische handvatten gegeven over:

  • het omgaan met specifieke factoren bij ASS en een VB zoals de sensorische over- en onder prikkeling
  •  hoe om te gaan met in meer of mindere mate kunnen verbaliseren en dwangmatige gedragingen.
  • welke behoefte hebben ouders aan ondersteuning
 • Ervaringskennis
  Een ervaringsdeskundige jongere en/of ouder(s) vertellen wat zij nodig hadden in die periode.
 • Begeleiding en cliëntondersteuning
  Een (ambulante) coach/begeleider  en/of cliëntondersteuner vertelt over wat nodig is of welke paden je kunt bewandelen zodat deze groep niet in een gat valt.
 • Uitwisseling deelnemers
  Tijdens alle presentaties is er gelegenheid voor interactie om ervaring en kennis te delen met de deelnemers.

 

Wat levert de bijeenkomst op

 • Inzicht in wat nodig is aan zorg voor pubers/jongvolwassen autisme en (l)vb
 • Informatie over opzet AVG combipoli SARR
 • Ervaringskennis en actuele wetenschappelijke kennis
 • Perspectief ouders
 • Praktische handvatten
 • Inzicht aanbod in regio Zuid-Holland Zuid voor deze groep

 

Voor wie is deze bijeenkomst

 

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis en mogelijk gemaakt door de  bijdrage van aangesloten organisaties.

Wel graag aanmelden via het digitale aanmeldformulier.