Regie In De Regio – Thema: Een ongelukkige plek, Literaire inspiratiesessie voor ouders, jongeren, professionals en bestuurders

Afke Jong neemt ons door middel van een literaire inspiratiesessie voor ouders, jongeren, professionals en bestuurders mee in Een ongelukkige plek.

Peter de Jong schrijft een lied op maat en speelt muziek die aansluit bij het thema van de avond.

Een ongelukkige plek is een verhalenbundel over de kwetsbaarheid van ouderschap en veerkracht van kinderen en verscheen op 4 november 2022 bij uitgeverij Blooming.
Familie. De plek waar mensen zich geborgen voelen en tegelijk soms Een ongelukkige plek. Moeders en vaders, dochters en zonen worstelen met die ene belangrijke kwestie: ben ik goed genoeg, heb ik het goed genoeg gedaan?
Het is niet eenvoudig deze vraag te beantwoorden. Goed genoeg blijkt een precair evenwicht tussen omstandigheden, geschiedenis, persoonlijkheid en geluk. Misschien hadden net iets andere omstandigheden een leven een andere wending kunnen geven. Misschien. Tegelijk wordt iemands persoonlijkheid juist door die omstandigheden gevormd.

Als klein meisje wist Afke Jong één ding zeker, ze zou schrijfster worden. Toen ze nog een kleuter was, wilde ze al niets liever dan leren schrijven en lezen en toen ze deze kunst eenmaal machtig was, verslond ze boeken. Het heeft uiteindelijk lang geduurd voordat ze haar liefde voor het schrijven heeft opgepakt. Haar persoonlijke ervaringen zijn het motief van haar korte verhalen. Ze schrijft met vaart en humor en weet in enkele pennenstreken een beeld te vangen. Afke weet uit eigen ervaring dat ouderschap niet altijd vanzelf gaat. Als ervaringsdeskundige ouder zet ze zich in voor de jeugdzorg en bij de gemeente als adviseur jeugd.

Voor wie:
Iedereen is welkom, in het bijzonder ouders, jongeren en naasten uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, HI-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Aanmelden
Wij hebben een beperkt aantal plaatsen en vanwege de kwetsbaarheid van het onderwerp vragen we om u aan te melden. Via de link aanmeldformulier

U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen naar regieinderegio@ouderszhz.nl


Namens het kernteam van @ouderszhz, Anke-Elze de Jong-Rietstap
STICHTING Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

www.ouderszhz.nl

regieinderegio@ouderszhz.nl


Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren (Jeugdwet) en volwassenen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). Veel mensen hebben nog steeds last van de stelselwijzigingen, een kleine groep valt daarbij zelfs tussen wal en schip.

Het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid is ervan overtuigd dat de continuïteit van zorg en ondersteuning aan jongeren en volwassenen wel degelijk geborgd kan worden als partijen in zorg, ondersteuning en participatie elkaar goed weten te vinden, in gesprek gaan en afspraken maken.
We nodigen u van harte uit om dit gesprek met ons te voeren.

Op deze avonden gaan we met elkaar in gesprek over de thema’s, delen we kennis en ervaringen en signaleren we knelpunten vanuit de diverse wetten, waaronder de Jeugdwet en de Wmo. Ook de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) de Participatiewet en de Wet passend onderwijs passeren de revue. 

Tijdens onze avonden staat het formuleren van oplossingsrichtingen centraal.