Samen Sterk – Papendrecht

SamenSterk brengt ouders bij elkaar en biedt ondersteuning door middel van diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s.

Wisselende thema  – zie FLYER

Locatie
De Spil, Stellingmolen 176 in Papendrecht

Aanmelden noodzakelijk
Om goed rekening te kunnen houden met het aantal mensen, het aantal consumpties en het aantal boeken is het fijn als je even laat weten of je komt.

We hopen je te ontmoeten in De Spil! – Stefanie & Anke-Elze

Meer informatie: Ouderplatform Zuid-Holland Zuid – SamenStek 2022 (google.com)


Wat is SamenSterk?
SamenSterk biedt een netwerk voor ouders van kinderen met een psychische kwetsbaarheid.
SamenSterk brengt ouders bij elkaar en biedt ondersteuning door middel van diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s. Voor meer informatie? Ga naar www.ouderszhz.nl

Wat kun je verwachten?
Bij SamenSterk kun je elkaar ontmoeten, (h)erkenning vinden, kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Dit biedt een kans om elkaars veerkracht te vergroten.

Begrip
Ouders stuiten regelmatig op onbegrip in hun omgeving. Als ouders kun je van elkaar leren, samen opkomen voor je kinderen en weten dat je niet de enige bent.
Bij SamenSterk onderzoek je met moeders hoe je, samen met je omgeving, je kind(eren) zo goed mogelijk kunt begeleiden.

Ouders
Met ouders van kinderen met een psychische kwetsbaarheid bedoelen we ook stiefouders, pleegouders, grootouders, verzorgers en naasten