Het begrip ‘levensloopbegeleiding kent een geschiedenis van ruim 10 jaar.

In 2009 kwam het rapport ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ uit, waarin de Gezondheidsraad bij de regering pleitte voor goede levensloopbegeleiding voor mensen met autisme.  Iemand met autisme kan bij deze vorm van begeleiding een beroep doen op een vaste begeleider op de momenten dat dit nodig is (bijvoorbeeld bij belangrijke gebeurtenissen). Daarnaast blijft het contact met de begeleider in een lage frequentie bestaan in tijden dat het goed gaat, zodat de onderlinge relatie onderhouden blijft en de begeleider het op tijd kan signaleren als het minder goed gaat.

In de jaren erna:

  • is levensloopbegeleiding een product/diensgeworden van verschillende zorgaanbieders. 
  • is er sinds 2009 een lector Levensloopbegeleiding Jan-Pieter Teunisse (zie interview in engagement van de NVA zomer 2020). (zie ook laatste bullet januari 2021) 
  • is er voor 2018-2022 subsidie vanuit het programma Volwaardig leven van VWS voor pilot Levensloopbegeleiding – eigenaar van de pilot is Vanuit Autisme Bekeken (VAB)
  • Januari 2021 – Nieuwsbericht: Onlangs heeft het HAN-lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme een vernieuwde visie omarmd. Vandaar ook de nieuwe naam: Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme. Lector Jan-Pieter Teunisse is vol goede moed dat de herijkte visie gunstig zal uitpakken voor de kwaliteit van leven van mensen met autisme.