Terugblik – Netwerkbijeenkomst Autisme en meisjes 0-5 jaar – april 2020

Janne (Enver) heeft eind 2019 contact gelegd met de coördinator om gezamenlijk een netwerkbijeenkomst te organiseren in het kader van haar afstudeeronderzoek. Door de maatregelen rondom Covid-19 werd dit een onlinebijeenkomst op 22 april 2020. Verschillende aangesloten organisaties met expertise autisme en het jonge kind hebben deelgenomen. Totaal sloten er 20 professionals uit de volgende organisaties aan: Parnassia-Youz, Yulius, Enver, Gemiva SVG Groep, MEE Rotterdam, ASVZ, Middin, Praktijk effe anders. Een aantal van deze professionals zijn betrokken bij het ‘MDO het jonge kind’ van integrale vroeghulp Rotterdam.  Vanuit Youz is er contact gelegd met het landelijke netwerk Autisme en het jonge kind. Hieruit volgde dat Ina van Berckelaer-Onnes haar kennis en diverse artikelen met deze groep heeft gedeeld.
In deze netwerkbijeenkomst is een eerste aanzet gegeven waardoor je autisme bij meisje vroeg kan signaleren:

 • Spiegelen/imiteren van anderen
 • Camoufleren van het gedrag
 • Internaliserende problemen, zoals angst
 • Meer tijd nodig hebben om te wennen op nieuwe plekken
 • Veel last van prikkels (overprikkeling)
 • Continu bezig zijn met een bepaald onderwerp. Deze obsessies zijn meer geaccepteerd door de omgeving of vallen minder op
 • Herhaling in spel en herhaling in handelingen. Telkens op dezelfde manier een taak uitvoeren of telkens hetzelfde spel laten zien
 • Het lijkt alsof de kwaliteit van het contact goed is, doordat ze bijvoorbeeld oogcontact maken, maar contact blijft vaak oppervlakkig of het contact is te claimend/bepalend naar anderen toe
 • Slaapproblemen/obstipatie
 • Achterstand in de taalontwikkeling of selectief mutisme
 • In het uiten van emoties ‘drama Queen’, erg overdreven of juist het niet tonen van emoties
 • Oudere of jongere vriendjes/vriendinnetjes
 • Behulpzaam, maar meisjes met autisme kunnen hierin doorslaan. Het is een manier om de regie te houden
 • Fantasie van de werkelijkheid lastig kunnen scheiden, zoals het nadoen van dieren
 •   Verschillend gedrag laten zien tijdens de behandeling en thuis

Samenvatting netwerkbijeenkomst Autisme en meisjes 0-5 jaar – afstudeer onderzoek,- en hoe verder kennisdelen en ontwikkelen.


Plannen voor najaar/winter 2021

Workshop ‘vroegsignalering meisjes’  tijdens de themabijeenkomst eind 2021 van het Autismenetwerk met het thema ‘Vrouwen en autisme’.