Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties. De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen meestal erger. Dat is tragisch en onnodig: mensen met autisme beschikken net als wij allemaal over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Levensloopbegeleiding kan voor iemand met autisme hét verschil maken tussen uitvallen of meedoen en ontwikkelen.

Vanuit dit gedachtegoed is Vanuit autisme bekeken (VAB) eind 2018 gestart met een vernieuwende pilot voor mensen met autisme. Binnen deze pilot organiseren zij levensloopbegeleiding, waarbij de individuele situatie en behoefte van de persoon met autisme, oftewel de deelnemer, het vertrekpunt is. Levensloopbegeleiding binnen de pilot is levensbreed (zorg, onderwijs, werk, sport, sociaal leven etc.) en levensvolgend (op- en afschalen naar behoefte is mogelijk). De leefwereld van de deelnemer staat centraal en de levensloopbegeleider doet wat nodig is. Deelnemers kiezen zelf, op basis van een klik, hun levensloopbegeleider. Deze werkt vraaggericht en stimuleert bij deelnemers ontwikkeling, levensgeluk, autonomie en deelname aan de samenleving. Levensloopbegeleiders vormen samen een lerend team middels intervisie en trainingen. Met de pilot Levensloopbegeleiding wil Vanuit autisme bekeken laten zien hoe begeleiding van mensen met autisme anders kan (en moet).
De pilot wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van het programma: Volwaardig Leven.

Op hun landingspagina vind je meer over:

  • Uitganspunten
  • Projectorganisatie
  • Ik wil dit ook!
  • Inspiratiebank
  • Landelijke invoering
  • Nieuws en ervaringen
  • Gastsprekers
  • Onderzoek
  • Voor organisaties

 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de pilot? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief of volg hen op FacebookTwitter of LinkedIn.