FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis.

FANN is in 2017 geïnitieerd door Els Blijd-Hoogewys en Marleen Bezemer. Em. Hoogleraar Ina van Berckelaer-Onnes en dr. Judith Gould zijn adviseurs van het netwerk. Judith Gould is voormalig directrice van het Lorna Wing Centre for Autism (UK).

Doelstellingen van FANN zijn het stimuleren van uitwisseling van kennis, het bevorderen van samenwerkingen binnen wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk. De professionals die deelnemen aan de kerngroep bestaan uit GGZ-clinici en onderzoekers, aangevuld met enkele ervaringsdeskundigen. De kerngroep komt ongeveer twee keer per jaar samen en voeren gezamenlijke (onderzoeks)projecten uit. Er zijn diverse werkgroepen gericht op verschillende onderwerpen, zoals ‘kennis en informatie’, ‘autisme en moederschap’ en ‘seksualiteit en gender’.


Informatie over ASS bij meisjes en vrouwen
Fann bundelt (een selectie van) informatie rondom het onderwerp ASS bij meisjes/vrouwen

  • Artikelen en boeken
  • Presentaties en rapporten
  • Films / docu / tv / video
  • Podcast
  • Website
  • Lotgenotencontact
  • Blogs

Opmerking: de informatie is zowel bedoeld voor clinici als patiënten met ASS. Hierin dient zelf een onderscheid in gemaakt te worden door de lezer. Daarnaast moeten we aangeven dat we er naar streven om al het materiaal zoveel mogelijk zelf door te nemen (zoals ook de boeken), maar dat dit door de (groeiende:-)) hoeveelheid niet altijd haalbaar is. Wees dus kritisch bij de inhoud en ga altijd na of het op jou van toepassing is en wat je eigen visie is.