Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Focus onderwerpen

Focusonderwerpen 2019
Op de bijeenkomst met sleutelfiguren (10 januari 2019) zijn de onderstaande vier thema’s gekozen waar we als netwerk op focussen:
Crisishulp autisme (verstandelijke beperking en psychiatrie)
Vrijetijdsbesteding
Levensloopbegeleiding
Arbeid - keten

 

Structurele onderwerpen

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen continu van belang rondom alle activiteiten in het netwerk (in netwerkbijeenkomsten, vragen en adviesteam, kennisdeling en de focusonderwerpen.

Ervaringsdeskundigheid
Sociale kaart (aanbod per organisatie
Sociale kaart (aanbod per dienst)
Kennisinfrastructuur
Kennisdeling