Focus op autisme blijft noodzakelijk

Als je autisme hebt verwerk je informatie anders dan andere mensen
Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal kan autisme het beste worden omschreven als verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie (bron: Nederlands Vereniging voor Autisme)

Wat die gevolgen zijn is voor iedereen anders
Het is vaak niet aan je te zien dat je deze problemen hebt. Ze hebben echter wel (grote) gevolgen voor alles wat je in je leven onderneemt. Maar ook voor dezelfde persoon kunnen de gevolgen van autisme van uur tot uur anders zijn en/of veranderen in de loop van zijn/haar leven. Ook voor naasten van mensen met autisme is het belangrijk dat hun problemen herkend en erkend worden en waar nodig ondersteuning geboden.

Verstandelijke beperking – hoogbegaafdheid
Bij ongeveer de helft van de mensen met autisme is tevens sprake van een verstandelijke beperking. Er zijn ook vormen van autisme waarbij sprake is van een hoge intelligentie. Vroeg signalering is belangrijk en er is steeds meer kennis zodat de diagnose op jonge leeftijd wordt vastgesteld. Het komt echter veel voor dat de diagnose pas op latere leeftijd (soms zelfs pas als mensen pensioneren) wordt vastgesteld.

Hoe vaak komt het voor
Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter.

Focus op autisme
De wetenschap en kennis over autisme is nog volop in beweging. Ondanks dat er steeds meer bekend wordt over wat autisme inhoudt en wat het voor iemands leven betekent, weten we ook veel (nog) niet. Bovendien is kennis niet bij iedereen bekend of op stigma’s gebaseerd.

Om mensen met autisme en hun naasten diagnostiek, behandeling, ondersteuning, onderwijs, jobcoaching en/of levenscoaching te bieden, die op hen persoonlijk is toegesneden, moeten professionals en mensen met autisme over voldoende deskundigheid beschikken, elkaar kennen, inspireren en met elkaar samenwerken.

De aangesloten organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid vormen een actief platform in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid die zich focust op autisme.

Met als doel: bewustwording en een ‘beter’ begrip voor autisme bij professionals en mensen in de samenleving.