Adviesrapport wachttijden autisme in de GGZ – NIPA 2021

Met dit adviesrapport wil het NIPA laten zien dat de ggz verantwoordelijkheid kan, wil én moet nemen in het leveren van een bijdrage aan de oplossing, sámen met alle betrokken ketenpartners. Met gemiddeld 20 weken zijn de wachttijden voor diagnostiek en behandeling...