Geschiedenis levensloop

Het begrip ‘levensloopbegeleiding kent een geschiedenis van ruim 10 jaar. In 2009 kwam het rapport ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ uit, waarin de Gezondheidsraad bij de regering pleitte voor goede levensloopbegeleiding voor mensen...

Landelijke pilot: Levensloopbegeleiding in beeld

Animatie Animatie pilot levensloopbegeleiding Film ‘Levensloopwandeling’ In de film ‘Levensloopwandeling’ schetst interviewer en filmmaker Wout van Wengerden een beeld van de pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Hij gaat...

Laatste nieuws vanuit Landelijk Pilot VAB

April 2020 – Nieuwsbrief 29 april met de onderwerpen Autisme en tekenen met Mieke de Gunst Procesbegeleiding: doen wat nodig is, én wat werkt Sta jij achter landelijke invoering van Levensloopbegeleiding VAB? “Mijn naam is…” “Ontmoet de Ambassadeurs”...