Geschiedenis begrip levensloop

Het begrip ‘levensloopbegeleiding kent een geschiedenis van ruim 10 jaar. In 2009 kwam het rapport ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ uit, waarin de Gezondheidsraad bij de regering pleitte voor goede levensloopbegeleiding voor mensen...

Landelijke pilot: Levensloopbegeleiding in beeld

Animatie Animatie pilot levensloopbegeleiding Film ‘Levensloopwandeling’ In de film ‘Levensloopwandeling’ schetst interviewer en filmmaker Wout van Wengerden een beeld van de pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Hij gaat...

Laatste nieuws vanuit Landelijk Pilot VAB

December 2021 Nieuwsbrief 25 november met de onderwerpen Gemeenten zijn enthousiast over Levensloopbegeleiding VAB We kijken heel positief terug op 2021″ Methodiek Inclusief Werken Met Ambassadeurs beschikbaar “Dat deze kinderen niet praten, betekent niet...