Geschiedenis levensloop

Het begrip ‘levensloopbegeleiding kent een geschiedenis van ruim 10 jaar. In 2009 kwam het rapport ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’ uit, waarin de Gezondheidsraad bij de regering pleitte voor goede levensloopbegeleiding voor mensen...

Landelijke pilot: Levensloopbegeleiding in beeld

Animatie Animatie pilot levensloopbegeleiding Film ‘Levensloopwandeling’ In de film ‘Levensloopwandeling’ schetst interviewer en filmmaker Wout van Wengerden een beeld van de pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Hij gaat...

Laatste nieuws vanuit Landelijk Pilot VAB

Maart  2021 – Nieuwsbrief 25 maart met de onderwerpen Onderzoeksresultaten naar de Tweede Kamer Geef ook jouw steun aan Levensloopbegeleiding VAB “Alle seinen staan op groen” Film ‘Levensloopwandeling’ Maart 2021 – Nieuwsbrief...