Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Thema's een podium geven

Het delen van ervaring, ideeën en bundelen wat er nodig is om thema's/hiaten zichtbaar te maken, te agenderen en bestuurlijke kracht te organiseren in de regio.

Thema's/onderwerpen een podium geven

Organisaties die aangesloten zijn bij het autismenetwerk kunnen met bepaalde onderwerpen/thema's voor een dilemma komen te staan:

"de ogen sluiten en denken het is te complex, te duur of onmogelijk of de uitdaging aangaan om in samenwerking de hulp/het maatwerk te bieden"?

Het zou mooi zijn als jij/wij de uitdaging aangaan!

  • Hoe moet je het onderwerp/hiaat dan aanpakken en uitvoeren?
  • Met wie werk je samen?
  • Hoe haal je ontbrekende kennis naar je organisatie toe (in plaats van clienten door te verwijzen).
  • Hoe doe je dat met alle verschillende belangen, drukke agenda’s
  • Wie neemt de regie?

In ieder geval door het onderwerp een podium te geven. Een podium waar informatie, acties, actualiteiten, initiatieven gedeeld worden. Een beweging op gang te brengen. Organisaties die het verschil durven en kunnen maken hier partners en steun vinden.

Niemand weet van te voren welke richting die beweging op gaat en welke resultaten we gaan boeken. Het enige wat we wel weten is dat ieder alert is op het hiaat, het proces en de kansen die zich voordoen.

Hoe gaan je te werk

  • Degene dit het onderwerp/thema signaleert schets het probleem en welke (on)mogelijkheden er zijn.
  • Organisaties werkt samen met de coördinator en inventariseert bij de sleutelfiguren rondom het onderwerp.
  • Sleutelfiguren informeren via coordinator het netwerk over ontwikkelingen in hun eigen organisaties en laten weten of de organisatie de regie neemt.
  • Ieder is alert op regionale en landelijke ontwikkeling.

De input vanuit bovengenoemde punten wordt gebundeld en per onderwerp beschreven.

 

"Denk groot, begin klein"