Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Jaarplan Autismenetwerk 2019

Het jaarplan van het Autismenetwerk  ZHZ 2019 is 9 januari gedeeld met de bestuurders en sleutelfiguren van de aangesloten organisaties van het Autismenetwerk ZHZ. 

(download PDF Jaarplan 2019)

Wijze van tot stand komen van het jaarplan

Het jaarplan is tot stand gekomen op basis van inventarisatie in het najaar 2018 bij de sleutelfiguren van de aangesloten organisatie. In overleg met Richard Scalzo (bestuurder MEE Rotterdam en tevens voorzitter van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid) en Michiel van der Vlies (bestuurder MEE Plus) is het jaarplan en de begroting eind december vastgesteld. Begin januari is het jaarplan gedeeld met alle bestuurders en sleutelfiguren van de aangesloten organisaties.

Convenant Autismenetwerk ZHZ 2019-2021

Het door 37 organisaties getekende convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2019-2021 is van start gegaan. De 37 aangesloten organisaties hebben gezamenlijk de intentie een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun netwerk.

Nieuw in dit convenant is dat er geen stuurgroep meer is. Veel wat in het netwerk gebeurt aan kennisdeling, ontmoeting en inspiratie wordt gestuurd door sleutelfiguren en andere contactpersonen in de organisaties.

Voor domein overstijgende problematiek nemen de bestuurders van de aangesloten organisaties de verantwoordelijkheid om de krachten te bundelen. Uitgangspunt daarbij is dat de regie blijft bij de organisatie die de (eind)verantwoording neemt ten aanzien van het onderwerp. De coördinator en sleutelfiguren zijn hierin adviserend.

Subsidie VWS

Eind 2018 maakte MEE NL bekend dat VWS subsidie toekent met de titel: ‘Doorontwikkeling regionale netwerken 2018-2022’. Hiermee onderstreept VWS het belang en de meerwaarde van ons netwerk.

Aan de subsidie is een aantal voorwaarden en activiteiten verbonden.

Jaarplan 2019

Het jaarplan 2019 is conform de voorwaarden van de subsidie opgesteld. Uiteraard zijn ook de in het convenant genoemde resultaten opgenomen in het jaarplan.