Steun de oproep om levensloopbegeleiding landelijke in te voeren

1 oktober 2020

De regionale autismenetwerken in Nederland zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de pilot Levensloopbegeleiding door de VAB. De vertegenwoordiging is door twee leden van de adviesgroep Autismenetwerken Nederland (Donate van Rijswijk en Jasper Wagteveld). Zij nemen de input vanuit de autismenetwerken mee en koppelen nieuws en vragen terug. Dit keer vragen zijn aandacht voorhet volgende:

De VAB roept de politiek op om levensloopbegeleiding landelijk in te voeren.

  • Position paper levensloopbegeleiding VAB bij autisme
  • De mogelijkheid om als organisatie en of als persoon steun te geven (link naar formulier om te steunen)
  • Oproep politiek voor landelijke invoering levensloopbegeleiding

In 2019 startte Vanuit autisme bekeken (VAB) de pilot Levensloopbegeleiding. 100 deelnemers met autisme krijgen vier jaar lang begeleiding op maat van een levensloopbegeleider: één persoon die vanuit de leefwereld van de deelnemer inspeelt op vraagstukken, andere hulpverleners betrekt én zorg coördineert. Inmiddels is binnen de pilot veel kennis opgedaan.

Voorzichtig kan dan ook de conclusie getrokken worden dat de pilot zijn vruchten afwerpt. Daarom wil VAB dat levensloopbegeleiding landelijk toegankelijk wordt voor mensen met autisme. Het is tijd voor een wettelijke verankering van deze ondersteuning.

Samenvattend stellen zij dat een aantal structurele problemen bestaan in het leven van mensen met autisme. Het resultaat daarvan is:

  • 6% van de kinderen met autisme volgt geen onderwijs;
  • 53% van de mensen met autisme heeft de vervolgopleiding niet afgemaakt;
  • Voor slechts 32% van de mensen met autisme is werkinkomen de belangrijkste levensbron;
  • De overlijdenskans door zelfdoding bij mensen met autisme ligt ruim zeven keer hoger dan voor andere volwassenen.
  • Er zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken bij één gezin (soms wel 40 tot 100). Terwijl er juist behoefte is aan één vertrouwd gezicht. Levensloopbegeleiding kan de juiste begeleiding bieden.

Een levensloopbegeleider speelt in op actuele issues, betrekt andere hulpverleners en coördineert zorg.  Dat gebeurt levensbreed (van sport tot scholing en relaties) en levensvolgend (op- en afschalen mogelijk). De levensloopbegeleider doet wat nodig is en wisselt kennis en ervaring uit met andere levensloopbegeleiders.

Position paper levensloopbegeleiding VAB bij autisme
Levensloopbegeleiding kan voor iemand met autisme hét verschil maken tussen uitvallen of meedoen en ontwikkelen. Levensloopbegeleiding als voorziening is echter nog niet landelijk beschikbaar. Daar is wel dringend behoefte aan. Daarom bevelen zij aan om levensloopbegeleiding landelijk in te voeren en beschikbaar te maken voor mensen met autisme. (VAB, 2020).

Hiervoor heeft het VAB een online Position paper opgesteld.

Het VAB hoopt dat deze op grote schaal ondersteund gaat worden en brengt deze bij politieke partijen en het ministerie van VWS onder de aandacht. Er worden met diverse partijen gesprekken gevoerd over hoe Levensloopbegeleiding VAB kan worden geïmplementeerd. Daarnaast is er ook online achtergrondinformatie beschikbaar.

De mogelijkheid om als organisatie en of als persoon steun te geven aan landelijke invoering van levensloopbegeleiding
Je kunt als organisatie en/of op persoonlijke titel steun geven via het online formulier.

Op de website van de VAB kun je zien wie al steun geeft aan landelijke invoering van levensloopbegeleiding.

!