ABA behandeling in het nieuws

Overzicht media, reacties NVA en bericht van het ABA huis

5 juni 2023

In dit nieuwsbericht lees je:

 • Wat is ABA
 • Waarom terughoudendheid
 • Overzicht discussie in de media mei 2023
 • Reactie staatssecretaris VWS Maarten van Ooijen
 • Wat vind de NVA?
 • Reactie van ABA huis
 • Taak autismenetwerk – bundelen informatie
 • Hulp nodig voor informatie behandeling/ondersteuning

ABA (applied behavioral analysis)

ABA is een vorm van intensieve gedragstherapie.
Er zijn steeds meer mensen met autisme en professionals die hun terughoudendheid tot ABA tonen of zelfs roep om ABA te verbieden:

 • Allereerst bekritiseert men de methode vanwege de overdreven herhaling en de achteruitgang die ze bij kinderen kan veroorzaken.
 • Men beschouwt deze methode ook als niet erg respectvol voor de eigen essentie van de persoon. Omdat het doel is gedrag te veranderen, kan het zijn dat men de werkelijke bron van het probleem niet aanpakt. Bijvoorbeeld, als het storende gedrag van het kind te wijten is aan zijn of haar hooggevoeligheid, heeft het geen zin het gedragsniveau aan te pakken als het zintuiglijke aspect niet wordt aangepakt.
 • Het lijkt de bedoeling deze kinderen zich op een neurotypische manier te laten gedragen, in plaats van hun neurodiversiteit te respecteren.
 •  Laat je goed informeren en zoek naar de meest geschikte aanpak voor je kind.

Discussie in de media

In mei 2023 kwam de discussie over de negatieve gevolgen van ABA en oproep tot verbod in het nieuws. In chronologische volgorden de berichtgeving in de media: 

 

 • Bij Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) zijn 450 zorgwekkende signalen binnengekomen over deze therapie.  Volg hen op twitter: LBVSO (@lbvso) / Twitter

 

 

 

Reactie staatssecretaris VWS Maarten van Ooijen

30-05-2023 Reactie staatssecretaris VWS Maarten van Ooijen op  LinkedIn  “…… De klachten en zorgen van kinderen en ouders neem ik heel serieus. En ik hecht aan de deskundigheid en ervaringen van professionals vanuit verschillende disciplines. Daarom wil ik gesprekken voeren met betrokkenen om beter te snappen wat de klachten en zorgen inhouden en hoe daar in de professionele praktijk van zorg en ondersteuning voor kinderen met complexe problematiek zo goed mogelijk mee omgegaan kan worden”.

 

Wat vind de Nederlandse Vereniging Autisme van ABA

De NVA maakt zich zorgen over de ruim 450 klachten over ABA die onder meer binnenkomen bij LBVSO, de belangenorganisatie voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Zie nieuwsbericht 8  mei 2023 NVA – Veel klachten over ABA-behandelingen (autisme.nl)

De afdeling beleid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft op hun website een artikel geschreven met de titel: Wat vindt de NVA van ABA?

Uit onderzoek zou blijken dat de intensieve therapie met de naam Applied Behavior Analysis (ABA) het gedrag van kinderen en jongeren met autisme kan veranderen. Voorstanders van ABA noemen dit vaak als belangrijk argument om de behandeling aan te prijzen. Het staat echter allerminst vast dat deze uit de Verenigde Staten afkomstige therapie ook een goede, veilige en verantwoorde behandeling is voor mensen met autisme.

De NVA vindt dat zorgverleners altijd respect moeten hebben voor de individuele eigenheid, hulpvragen, wensen en behoeften van mensen met autisme. Dit staat ook in de Zorgstandaard Autisme (zie 11.1 Kwaliteitscriteria vanuit patiënt- en familieperspectief). Ook moeten behandelingen volgens ons voldoen aan het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN Verdrag Handicap. ABA-behandelingen die niet aan deze criteria voldoen keurt de NVA af. Ook behandelingen die proberen om mensen minder autistisch te maken keurt de NVA af. 

Vervolgens zijn de volgende onderdelen beschreven:

 • Is er reden voor zorg in Nederland?
 • ABA wordt in Nederland wel al langer aangeboden aan een relatief kleine groep kinderen met autisme en een ernstige verstandelijke beperking. De ervaringen van hun ouders lopen erg uiteen.
 • Het lijkt er op dat ABA de laatste tijd ook steeds vaker wordt aangeboden via het onderwijs?

De kern van de kritische signalen van mensen met autisme die ABA ondergingen is dat zij zich tijdens de therapie gedwongen voelden om zich niet-autistisch te gedragen. En de boodschap meekregen dat hun natuurlijke gedrag verkeerd is. Dit kan leiden tot een slecht zelfbeeld. Ook kunnen mensen hun autisme blijvend gaan camoufleren. Uit onderzoek is bekend dit het risico op ernstige psychische problemen vergroot.

Een behandeling mag mensen nooit schaden. Dit geldt ook voor ABA.


Reactie van uit ABA Huis

Het ABA huis  met locaties in Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Amsterdam heeft een nieuwsupdate gegeven op hun pagina:

In recente berichtgeving in diverse media wordt ABA in een negatief daglicht gesteld. Kinderen met autisme zouden hiervan de dupe zijn.

ABA staat voor Applied Behavior Analysis ofwel toegepaste gedragsanalyse. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode wordt wereldwijd al enkele decennia, met name in westerse landen, maar ook steeds meer daarbuiten, toegepast. Het doel is om het kind vaardigheden bij te brengen waarmee het thuis en in hun (directe) omgeving mee kan doen. De wetenschap laat zien dat wanneer ABA op een correcte manier wordt uitgevoerd deze methodiek effectief is.

xx

Door berichtgeving en social media lijken nu twee kampen te ontstaan: diegenen tegen ABA en diegenen voor ABA. Aangezien het ABA Huis ook werkt met ABA-principes, voelen wij de behoefte om hierop te reageren.

Wij herkennen ons niet in de berichtgeving zoals die nu wordt gesteld. Via dit schrijven willen wij graag wat punten toelichten over onze werkwijze en toepassing van ABA.    Lees verder op ABA Huis | De plek waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.Taak/verantwoordelijkheid autismenetwerk

Het autismenetwerk is onafhankelijk en streeft ernaar om zoveel mogelijk informatie te delen rondom onderwerpen. 

Het is niet  de taak van het autismenetwerk om een standpunt in te nemen.

Mocht je informatie missen of onjuistheden lezen kun je dit doorgeven via e-mail naar nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl 

Hulp nodig voor informatie behandeling/ondersteuning

Laat je goed informeren en zoek naar de meest geschikte ondersteuning/behandeling voor jezelf, jouw kind of naaste. 

Heb je hulp hierbij nodig neem dan contact op met:

 

!