Autisme en geldzaken

Resultaten project ‘Money Matters’ door stichting ‘Vanuit autisme bekeken’ (VAB)

13 september 2023

De manier waarop mensen met autisme omgaan met geld hangt nauw samen met de wijze waarop zij hun autisme ervaren. Dit blijkt uit de resultaten van het project ‘Money Matters’ van de stichting ‘Vanuit autisme bekeken’ (VAB). Via een online vragenlijst hebben bijna tachtig mensen hun ervaringen rond geldzaken gedeeld. Daarnaast interviewde de stichting elf mensen met ervaringskennis en sprak men met drie deskundigen.

Inzichten en 11 ervaringsverhalen
In het artikel ‘Gedeelde ervaringen in de online vragenlijst’ beschrijft VAB de inzichten uit de vragenlijst en de expertinterviews. Daarnaast staan er op hun website elf uitgebreide ervaringsverhalen. In negen verhalen vertellen mensen met autisme hoe geld een rol speelt in hun leven. In de twee andere verhalen komen ouders van een kind met autisme aan het woord. Met het delen van de inzichten uit ‘Money Matters hoopt de stichting het onderwerp ‘gelzaken en autisme’ verder onder de aandacht brengen. Het lezen van de ervaringen van anderen kan weer leiden tot herkenning of aanleiding zijn tot een gesprek.

Dit najaar verwacht VAB een vervolgproject te starten. Daarin gaat de stichting onder andere de resultaten van de vragenlijst verder uitwerken en online beschikbaar maken.

webpagina: vab.nl – gedeelde ervaringen in de online vragenlijst

!