ChillAut Leerdam-GORINCHEM zoekt bestuurslid

Bouw mee als bestuurslid!

6 februari 2023

ChillAut Leerdam-GORINCHEM zoekt bestuurslid

± 4 tot 10 uur per maand

voor Jongerencafé ChillAut in Leerdam en Gorinchem

 ChillAut organiseert twee keer per maand een jongerencafé, beurtelings in Leerdam en Gorinchem. In zeven jaar tijd is ChillAut uitgegroeid van een burgerinitiatief tot een goedlopend project dat voorziet in een behoefte.

Jongerencafé ChillAut is een laagdrempelige ontmoetingsplek met een hoog ‘chill-gehalte’ voor jongeren van 13 tot ongeveer 20 jaar met een vorm van autisme. Twee keer per maand op vrijdagavond vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur is het café open.  Een paar ingrediënten van het jongerencafé: gezelligheid, een bordspel doen, gamen, tafelvoetbal, biljarten, bowlen, erop uit gaan en verder roze koeken, chips en fris. Elke keer komen er rond de tien jongeren, uit de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en West Betuwe. Ze worden door spelleiders en professionals begeleid.

De stichting zoekt een enthousiast bestuurslid dat mee wil bouwen om ChillAut verder te helpen ontwikkelen en te professionaliseren. U komt in een dynamisch bestuur en werkt mee aan een goedlopend project dat veel betekent voor jongeren met een vorm van autisme en hun ouders/verzorgers.

Ze vragen een bestuurslid …….

  • Dat affiniteit met en kennis van autisme heeft;
  • Dat inzicht in/kennis van de omgang met de lokale gemeenten heeft of bereid is om daarin ingewerkt te worden;
  • Dat hart heeft voor het burgerinitiatief ChillAut in Leerdam en Gorinchem

Het bestuur van ChillAut Leerdam bestaat nu uit drie personen. Een daarvan treedt op korte termijn af. Het bestuur vergadert ongeveer een keer in de zes weken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Ploeg (voorzitter), op telefoonnummer 06 5188 4733. Voor meer informatie over ChillAut kunt u terecht op de website www.chillaut-leerdam-gorinchem.nl .

Reacties voorzien van een korte motivatie zijn van harte welkom en mogen worden verzonden naar contact@chillaut.eu.

Graag reageren voor 18 februari 2023.

!