Nieuwe naam ChillAut-website!

De ChillAut-website is vernieuwd

30 september 2021

De ChillAut-website is vernieuwd en vanaf nu onder een nieuwe naam te vinden: chillaut-leerdam-gorinchem.nl

De nieuwe website is anders ingedeeld, maar wel overzichtelijk. Wij beloven dat het voortaan beter up-to-date zal worden gehouden.
Dit kunnen zij doen dankzij de inzet van Berrie Peltser (Ber|Art Visual Design V.O.F.) die ons hiermee zeer ruimhartig sponsort!  ChillAut is hem uiterst dankbaar en  bevelen dan ook zijn zeer professionele diensten van harte aan!

Waarom een nieuwe naam?
De oude naam ‘Leerdam’ was niet meer actueel omdat activiteiten ook in Gorinchem plaatsvinden. De nieuwe naam geeft allebei de locaties aan waar de activiteiten plaatsvinden. Dit is duidelijker voor nieuwe gegadigden. Het is ook een dankbaar gebaar naar de gemeenten die ons steunen.

Noteer/onthoud gauw deze nieuwe naam want op termijn zal de link via de ‘oude’ website  (chillaut-leerdam.nl) verdwijnen.

Ook zijn er nieuwe e-mailadressen

ChillAut vraagt je vriendelijk deze adressen in je mailadresboek in te  voeren en de oude te wissen.

Programma en data

Het programma en data zijn te vinden op Programma – ChillAut (chillaut-leerdam-gorinchem.nl)

De eerstvolgende activiteit wordt ook altijd op de agenda van de website van het autismenetwerk genoemd.

 


ChillAut is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 13 tot 20 jaar met een vorm van autisme. Voor deze jongeren kan het ‘gewone’ uitgaansleven wat te ingewikkeld zijn waardoor ze vaak thuis achter hun eigen ‘schermen’ blijven hangen. Terwijl voor deze jongeren juist de omgang met leeftijdsgenoten van belang is voor hun sociale ontwikkeling.

ChillAut is twee keer per maand op vrijdagavond in Leerdam of in Gorinchem. Gezelligheid en aandacht voor wie jij bent. Daarnaast veel chips, cola, fris, koek en dergelijke. En de mogelijkheid om samen te gamen, een spel te doen, te biljarten etc.

 

!