Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Convenant Autismenetwerk 2019-2021

18 mei 2018

Het vijfde convenant van de regio Zuid-Holland Zuid is klaar!

Vanaf februari 2018 is er door bestuurders en sleutelfiguren samen met de stuurgroep en de coördinator uitwisseling geweest over de inhoud van het convenant voor de volgende periode van drie jaar (2019-2021). Er zijn 38 organisaties toonden commitment aan een nieuwe periode van het convenant.

De ster van kennisverspreidingSter Kleur

Via een sleutelfiguur is er contact gelegd met Irene Cecile Desiree van Zeventer. Irene Cecile heeft autisme en tekende voor ons de ‘ster van kennisverspreiding’ en gaf daarbij haar uitleg over het netwerk. De tekening heeft een prominente plek gekregen op de voorkant van het convenant. 

Ondertekenen

Alle bestuurders van de huidige aangesloten organisaties krijgen 23 mei 2018 het convenant ter ondertekening aangeboden.

PDF Convenant Autismenetwerk ZHZ 2019-2021

Ondertekeningen

Commitment met het volgende convenant is één, het daadwerkelijk ondertekenen is de volgende stap.

Toe nu toe (9 juli 2018) hebben de volgende 33 partijen ondertekend:

   
23 mei

MEE Rotterdam Rijnmond

23 mei MEE Plus
23 mei Autismecafe Dordrecht
24 mei Pameijer
24 mei CCE
25 mei Gemiva SVG groep
26 mei NVA ZH
28 mei Sjaloomzorg
29 mei Boba autismegroep
30 mei SWV Drechsteden
30 mei Citykids
30 mei Mama Vita
30 mei Deevia
31 mei HiCare  Company Health Services
1 juni SWV Koers VO
1 juni Devlugtcoaching
4 juni KompAss
4 juni Coachpoint
4 juni Humanitas DMH
4 juni Syndion
5 juni MEE ZHN
5 juni Jados
13 juni Zorg andersom
14 juni Enver
19 juni Stichting Bloemfleur - Acato
19 juni 's Heerenloo rivierenland - auriga
19 juni Autismepraktijk Rotterdam
21 juni Praktisch Autisme
22 juni Middin
25 juni Koninklijke Aurisgroep
27 juni Kentalis
 5 juli ASVZ
 6 juli Yulius
 19 juli Zuidwester
 9 augustus Parnassia Groep (Lucertis en Antes)
 4 september Orion
19 september Ouderplatform Zuid-Holland Zuid
   
  Nog ontvangen
  Eddee
  Kummeling begeleiding