Convenant 2022-2024

Het zesde convenant is klaar om getekend te worden.

7 juli 2021

De afgelopen convenantsperiode 2019-2021 hebben we als autismenetwerk weer vele mooie ontmoetingen georganiseerd, inspirerende themasessies gevolgd en individuele mensen op weg geholpen naar goede zorg en ondersteuning.

De huidige convenantsperiode loopt weer ten einde. De afgelopen maanden is in interactie met sleutelfiguren uit de aangesloten organisaties nagedacht over het vervolg. Tijdens de sessies met sleutelfiguren, de netwerkbijeenkomsten en het beantwoorden van vragen valt het grote commitment van de organisaties op. De behoefte aan een goed netwerk/platform rond autisme in de regio is groot.

Met die energie is het convenant herschreven en korter en krachtiger geworden. De doelstelling blijft gelijk: creëren van verbinding om tot oplossingen te komen. Door samen te werken, kennis en ervaring te delen en in verbinding met mensen met autisme de juiste ondersteuning te vinden.

Het convenant is een product van velen – professionals van aangesloten organisaties, mensen met autisme en naasten van mensen met autisme – en door de huidige 35 aangesloten organisaties akkoord bevonden.

Vandaag is het convenant 2022-2024 ter ondertekening aangeboden aan de organisaties om voor de volgende periode opnieuw te ondertekenen. Ook zijn er gesprekken met organisaties om hen van harte uitnodigen om (opnieuw) aan te sluiten.


De organisaties die tot nu toe (13 juli) voor de volgende periode ondertekend hebben zijn :

 1. MEE Rotterdam Rijnmond
 2. MEE Plus (regio AV, ZHE en Drechtsteden)
 3. Gemiva SVG groep
 4. HiCare Company
 5. KompAss
 6. SWV Koers VO
 7. SWV Drechtsteden
 8. Middin
 9. Koninklijke Aurisgroep en Auris Dienstverlening

Organisaties die uitgenodigd zijn opnieuw te ondertekenen:

 1. Acato
 2. ASVZ
 3. Autisme Experience
 4. BOBA Autismegroep
 5. CCE regio West
 6. Citykids
 7. Coach-point
 8. Eddee Zorgverlening
 9. Enver
 10. ’s Heerenloo Auriga
 11. Het spectrum perspectief
 12. Humanitas DMH
 13. JADOS
 14. Koninklijke Kentalis (en Werkpad)
 15. Kwispelkrachtig
 16. Mama Vita
 17. MEE ZHN (Vlaardingen en Maassluis)
 18. NVA Zuid-Holland
 19. Ouderplatform ZHZ
 20. Pameijer
 21. Parnassia Groep (Antes, Youz en Sarr)
 22. Refrisk
 23. Sjaloom Zorg
 24. Syndion
 25. Yulius en Yulius onderwijs
 26. Zorg andersom
 27. Zuidwester