Convenant 2022-2024

Het zesde convenant is klaar om getekend te worden.

7 juli 2021

De afgelopen convenantsperiode 2019-2021 hebben we als autismenetwerk weer vele mooie ontmoetingen georganiseerd, inspirerende themasessies gevolgd en individuele mensen op weg geholpen naar goede zorg en ondersteuning.

De huidige convenantsperiode loopt weer ten einde. De afgelopen maanden is in interactie met sleutelfiguren uit de aangesloten organisaties nagedacht over het vervolg. Tijdens de sessies met sleutelfiguren, de netwerkbijeenkomsten en het beantwoorden van vragen valt het grote commitment van de organisaties op. De behoefte aan een goed netwerk/platform rond autisme in de regio is groot.

Met die energie is het convenant herschreven en korter en krachtiger geworden. De doelstelling blijft gelijk: creëren van verbinding om tot oplossingen te komen. Door samen te werken, kennis en ervaring te delen en in verbinding met mensen met autisme de juiste ondersteuning te vinden.

Het convenant is een product van velen – professionals van aangesloten organisaties, mensen met autisme en naasten van mensen met autisme – en door de huidige 37 aangesloten organisaties akkoord bevonden.

Vandaag is het convenant 2022-2024 ter ondertekening aangeboden aan de organisaties om voor de volgende periode opnieuw te ondertekenen. Ook zijn er gesprekken met organisaties om hen van harte uitnodigen om (opnieuw) aan te sluiten.


De organisaties die tot nu toe (4 augustus) voor de volgende periode ondertekend hebben zijn :

 1. MEE Rotterdam Rijnmond
 2. MEE Plus (regio AV, ZHE en Drechtsteden)
 3. Gemiva SVG groep
 4. HiCare Company
 5. KompAss
 6. SWV Koers VO
 7. SWV Drechtsteden
 8. Middin
 9. Koninklijke Aurisgroep en Auris Dienstverlening
 10. ’s Heerenloo Auriga
 11. Enver
 12. BOBA Autismegroep
 13. Citykids
 14. Ouderplatform ZHZ
 15. Zorg andersom
 16. Coach-point
 17. Pameijer
 18. Het spectrum perspectief
 19. Kwispelkrachtig
 20. JADOS
 21. Koninklijke Kentalis
 22. Autismepraktijk Rotterdam
 23. ASVZ
 24. Humanitas DMH
 25. Werkpad
 26. NVA Zuid-Holland
 27. Parnassia Groep (Antes, Youz, Sarr)
 28. Acato
 29. CCE regio West
 30. Syndion
 31. Yulius en Yulius onderwijs
 32. Mama Vita
 33. Autisme Experience
 34. Eddee Zorgverlening
 35. MEE ZHN (Vlaardingen en Maassluis)
 36. Sjaloom Zorg
 37. Zuidwester
!