De nieuwe versie van de STAP-methode staat online!

Preventieve methode bij overstap naar de middelbare school

23 maart 2021

STAP-methode
De STAP-methode is een lichte, omgevingsgerichte en preventieve methode. Het is bedoeld om ouders en docenten te ondersteunen in de begeleiding van een leerling met autismespectrum-kenmerken bij de overstap naar de middelbare school

Het STAP-boek is vrij verkrijgbaar via de website van Hogeschool Leiden.  (download complete STAP-boek en bijlagen & invulbladen). Dit boek bevat alle informatie die een STAP-coach nodig heeft om zelfstandig een traject te kunnen starten en uitvoeren. Ter ondersteuning hiervan is de digitale STAP-training ontwikkeld. De 4-delige training duurt in totaal 1 uur en bevat alle benodigde informatie voor toekomstige STAP-coaches ter voorbereiding op de uitvoering van de methode in de praktijk.

STAP in het kort 
Het Schooltransitie Aanpassingsprogramma (“STAP“) is een preventieve, omgevingsgerichte methode.

Een STAP-coach werkt volgens een gestructureerd stappenplan om de betrokkenen van leerlingen die moeite hebben met sociale communicatie en/of flexibiliteit (kenmerken die vaak in het autismespectrum voorkomen) samen te brengen om passende ondersteuning te bieden bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De methode biedt daarnaast vele praktische tips, adviezen en informatie die leerkrachten handvatten bieden in de begeleiding van deze leerlingen. Deze tips zijn gericht op verschillende thema’s of problemen die bij deze leerlingen vaak voorkomen.

Het uiteindelijke doel van STAP is om leerkrachten en ouders te ondersteunen, zodat de leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich te optimaal te ontplooien in de nieuwe schoolomgeving.


Ontwikkeling van STAP: samen met de praktijk
In 2016 is de STAP-methode in samenwerking met ouders, leerkrachten en professionals ‘hertaald’ van de Engelse versie STEP-ASD naar de Nederlandse taal en schoolsysteem. Binnen het onderzoek MOVING naar de effectiviteit van de methode in Nederland zijn er kwalitatieve interviews uitgevoerd met ouders, leerlingen, leerkrachten, mentoren en STAP-coaches. Uit deze interviews kwam naar voren dat de STAP-methode over het algemeen als positief wordt ervaren. Van de STAP-methode wordt de warme overdracht hoog gewaardeerd. De ouders voelen zich hierbij gehoord, de leerkrachten en mentoren vinden het prettig om kennis te maken en om samen te overleggen. De STAP-coaches waarderen daarbij het op maat gemaakte OverSTAPplan, de preventieve en gestructureerde aanpak en het contact tijdens de warme overdracht. Op basis van tips en ervaringen zijn er aanpassingen en aanvullingen gemaakt, met het deze vernieuwde versie van de STAP-methode als resultaat.


Digitale training
De digitale STAP-training bestaat uit vier delen. De training is bedoeld voor onderwijsprofessionals of andere geïnteresseerden die als STAP-coach de methode willen gaan inzetten in de praktijk. De training duurt 1 uur in totaal, het wordt sterk aangeraden om alle delen op volgorde eerst te doorlopen voordat u deze inzet in de praktijk.

STAP-coach training – Deel 1 – YouTube

STAP-coach training – Deel 2 – YouTube

STAP-coach training – Deel 3 – YouTube

STAP-coach training – Deel 4 – YouTube


 

 

!