Ervaringsdeskundigheid in het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Samenwerking met mensen met autisme

3 februari 2021

De coördinatoren en ervaringsdeskundigen van de regionale autismenetwerken hebben in 2019 en  2020  samengewerkt aan handvatten rondom ‘samenwerking met mensen met autisme (en/of hun naasten) in een netwerk’ (intern document).

Eind 2019 is geïnventariseerd, onder de coördinatoren van de regionale netwerken, over een visie op, vorm en werkwijzen van en leerpunten t.a.v. samenwerking met mensen met autisme (en/of hun naasten) binnen autismenetwerken. De uitkomsten zijn besproken met coördinatoren en mensen met autisme, in september 2020,  tijdens het coördinatorenoverleg. Daarna zijn, onder leiding van  Roelie Veldhuis en Mathilde van der Westerlaken, alle opbrengsten in een document verwerkt. Het  document biedt kaders en handvatten om ‘autisme van binnenuit’ een gelijkwaardige plek te geven binnen de regionale autismenetwerken.

Inhoud document met handvatten
Naast de uitleg over de verschillend termen ervaringskennis, ervaringsdeskundige en ervaringswerker geeft het document overzichten en voorbeelden:

  • een overzicht bij welke activiteiten er samengewerkt kan worden;
  • een overzicht van verschillende vormen van vergoeding;
  • voorbeeld checklist competenties persoon met ervaring van binnenuit;
  • voorbeeld profielschets persoon met ervaring van binnenuit;
  • wat wordt verwacht van de coördinator in samenwerking met een ervarings(des)kundige?

Landelijke mijlpaal
Deze landelijke mijlpaal is bereikt door de bundeling van kennis en expertise uit diverse netwerken. Dit is deels mogelijk is door de VWS subsidie ‘Doorontwikkeling Regionale Autismenetwerken 2018 – 2022’ en natuurlijks deels door inzet en financiële bijdrage van de aangesloten organisaties van de regionale netwerken. Tevens hebben de coördinatoren een aantal gewenste resultaten voor 2021 met elkaar uitgesproken en zijn te vinden aan het einde van dit document.

Toepassen in het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
Binnenkort gaat een coalitie met dit document aan de slag om de samenwerking met mensen met autisme in het Autismenetwerk Zuid Holland Zuid verder vorm te geven. Wil jij ook een bijdrage leveren neem dan contact op.

 

!