Vroegsignalering autisme meisjes 0-6 jaar

Factsheet voor ouders en betrokkenen met informatie over gedragskenmerken

1 juni 2021

Vroegtijdige signalering van (kenmerken) autisme bij meisjes is van groot belang. Zo kan er gericht hulp geboden worden en de ontwikkeling gestimuleerd.

Kennis delen en beschikbaar maken
Professionals uit een aantal aangesloten organisaties van het autismenetwerk ZHZ hebben, samen met de coördinator, hun krachten gebundeld, kennis gezocht en gedeeld. Met elkaar zorgen wij dat deze kennis op de website van het autismenetwerk te vinden is en actueel blijft.

Factsheet voor ouders en betrokkenen
Daarnaast hadden we de wens om de kennis uit artikelen en literatuur te bundelen in een factsheet. Een factsheet voor ouders en betrokkenen zodat zij alert zijn op kenmerken bij meisjes die kunnen wijzen op autisme. Deze factsheet kan helpen om in gesprek te gaan met huisarts, wijkteam of jeugdarts. Met deze factsheet  hopen we een bijdrage te leveren aan het eerder signaleren van gedragskenmerken  en dat  deze informatie bij veel ouders en hulpverleners terecht komt.

Samenwerking in en buiten het autismenetwerk
Stiekem zijn wij trots op het resultaat van onze samenwerking. . Graag bedanken wij Ina van Berckelaer-Onnes, Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys voor het meelezen en geven van adviezen voor de teksten.

DOWNLOAD FACTSHEET

Janne Diepstraten (Enver),
Juliet Asmoredjo (Enver),
Leonie Verhulst (Gemiva- SVG groep),
Natasja Pestel (Poli Het jonge Kind Yulius),
Sarr jeugd Rotterdam,
Nel Hofman (Autismenetwerk ZHZ)

 

 

!