Frederik Boven (heeft autisme) promoveert op de geschiedenis van autisme

Dr. Boven onderzocht als eerste het volledige werk van drie kinderpsychiaters: Frankl , Asperger en Kanner.

4 februari 2022

Op 3 februari 2022 is historisch psycholoog Frederik Boven aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op een onderzoek naar de vroege geschiedenis van autisme. Bijzonder is dat hij zelf autisme heeft. Dit is onderdeel van een bredere trend. Er zijn internationaal steeds meer mensen met autisme die zelf onderzoek doen naar autisme.

Dr. Boven onderzocht als eerste het volledige werk van drie kinderpsychiaters: George Frankl (1897-1975), Hans Asperger (1906-1980) en Leo Kanner (1894-1981). Asperger en Kanner beschreven als eersten ‘klassiek autisme’ en het ‘syndroom van Asperger’, oudere diagnoses die nu zijn opgegaan in het autismespectrum. George Frankl werkte met zowel Asperger als Kanner samen, wat verklaart waarom beiden tegelijkertijd, rond 1943, het idee van autisme bij kinderen introduceerden.

Titel proefschrift: “Solitaire personen?” – Het vraagteken is daarbij essentieel. 
Het proefschrift van Dr. Boven heeft de titel Solitaire personen? Het vraagteken is daarbij essentieel. Zijn conclusie is namelijk dat autistische kinderen niet volledig solitair zijn, maar alleen op een andere manier contact maken. Hij ontdekte daarnaast dat Hans Asperger en Leo Kanner autisme zagen als een stoornis van de hele persoonlijk. Dit idee is volledig uit beeld geraakt. Dr. Boven: “Dat vind ik jammer, omdat hun holistische benadering, in tegenstelling tot hedendaagse theorieën, alle symptomen van autisme omvat.”

Nieuwe ontdekkingen
Het proefschrift bevat een aantal nieuwe ontdekkingen: “Anders dan vaak gedacht wordt, geloofde Kanner niet dat autisme veroorzaakt wordt door ‘koelkastmoeders’. Een andere ontdekking is dat Kanner het werk van Asperger niet negeerde, zoals algemeen gedacht wordt, maar eraan bijdroeg dat het bekend werd in Engelstalige landen.” Het proefschrift is verkrijgbaar in de boekhandel.

Autisme Digitaal
Naast onderzoeker is Frederik Boven directeur van Autisme Digitaal.
Via deze stichting geeft hij in februari en maart 2022 gratis webinars over de autisme theorieën van Frankl, Asperger, en Kanner (https://www.autismedigitaal.nl/actueel/agenda/).

!

https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:share:6910150210635616257