Gemeente Molenlanden sluit aan bij het autismenetwerk

Ondertekening convenant door wethouder Vat

12 juli 2022

Gemeente Molenlanden is de eerste gemeente in de regio Zuid-Holland Zuid die het convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid ondertekent.  Maandag 11 juli zette wethouder Piet Vat zijn handtekening onder het convenant.

Yvonne Pijnenburg (sociaal werker gemeente Molenlanden): “Het is fijn om directe lijntjes te hebben met (ervarings)deskundigen op allerlei gebieden rondom autisme in de regio. Door de inbreng van (ervarings)deskundigen in het netwerk en ophalen van verhalen kan het sociaal team met de gemeente kijken hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren”.

Nel Hofman (coördinator van het autismenetwerk) spreekt haar waardering uit naar de gemeente dat zij als eerste gemeente aansluiten bij het netwerk en de gemeente het belang ziet dat er een platform in de regio is die het netwerken faciliteert. Tijdens het ondertekenen  wisselden Yvonne, Piet en Nel al ervaringen en ideeën uit en spraken de wens uit om in de toekomst een bijeenkomst in de Molenlanden te organiseren.

Op deze manier is er uitwisseling van kennis, ervaringen en good-practices. Dit draagt bij aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen. Ook biedt het netwerk mogelijkheden voor mensen met autisme en hun naasten om deel te nemen aan een activiteit. Dit kan actief door spreker, dagvoorzitter of andere rol maar ook door deel te nemen aan bijeenkomsten of informatie/verhalen voor website of nieuwsbrief.

!