Gespreksgroep voor volwassenen met autisme - NVA Dordrecht

Nieuwe deelnemers gezocht

9 februari 2023

De NVA Zuid-Holland organiseert gespreksgroepen, waaronder een gesprekgroep in Dordrecht voor volwassenen met autisme met een normale tot hoge intelligentie.

Er is weer ruimte voor nieuwe deelnemers in de gespreksgroep  in Dordrecht.  Update 12 april 2023:  de gespreksgroep is vol en is zelfs een wachtlijst. 

Het doel van de gespreksgroep is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groep is informeel en heeft geen therapeutisch doel.
De gespreksgroep heeft een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben.

De groepen hebben een informeel karakter.
De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten. Het kan ook een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk.

Voor wie
Deelname aan de gespreksgroep is voor iedereen met een diagnose autisme met een normale tot hoge intelligentie.
Wel vragen we je na drie keer op proef meedraaien en je wilt bij de groep blijven om dan lid te worden van de NVA. Alles over lid worden van de NVA en de voordelen daarvan zie  www.autisme.nl/lidmaatschap/

Tijd
19.30-21.00 uur op de eerste dinsdagen van de maand.

Locatie
Wilhelminakerk in Dordrecht)

Meer informatie of aanmelden
via email: lotgenotencontact@autisme.nl o.v.v. gespreksgroep Dordrecht

!